Ledenvergadering 4 april 2018

Beste leden,

Woensdag 4 april aanstaande, vindt de jaarlijkse ledenvergadering van K.F. Wêz-Wis Tsjom weer plaats.
Bijgevoegd vind je de agenda van deze avond en de notulen van de voorjaarsvergadering van 22 maart 2017.
Mochten er nog aanvullende bespreekpunten vanuit jou zijn, horen we dat graag.

Het jaarverslag is te vinden op de site.

Vanaf 19.45 uur zijn jullie van harte welkom in de sportkantine op It Lyntsjepark.

Hopelijk zien we jullie dan.

Met vriendelijke groet,

Bestuur K.F. Wêz-Wis Tsjom

Reacties zijn gesloten.