Federatiewedstrijd 8 juni

Deze woensdagmiddag kaatsten de schoolmeisjes en schooljongens in Herbaijum. De derde ronde Door Elkaar Loten cyclus van de Federatie.

Vanwege het schoolkamp van de AMS deden dit keer alleen Jildau en Anke hieraan mee. Er werd in een poule gekaatst. Beide meiden wonnen hun eerste 2 partijen. Jildau en Ilse wonnen met 5-5 en 5-1. Anke en Mara met 5-0 en 5-2. Lees verder

Ledenpartij K.F. Wez Wis te Tsjom d.d. 11 juni 2016

Zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis te Tsjom. Deze partij werd mogelijk gemaakt door Garage Strikwerda en Loonbedrijf R & H Bakker.

De welpen en pupillen waren vandaag weer bij elkaar gevoegd. Er was een federatiewedstrijd in Ried en een KNKB afd.wedstrijd voor pupillenmeisjes in Raard, waardoor er flink wat kaatsers misten. Verder waren er nog liefhebbers naar de open dagen van de luchtmacht, waardoor het vandaag een stille boel was op het Lyntsjepark. Lees verder

4 en 5 juni 2016 KNKB wedstrijden

Vorig weekend hebben jullie geen verslag gelezen…. Ook toen is weer goed gekaatst door onze jeugdleden bij de KNKB maar er zijn geen prijzen gewonnen.

Afgelopen weekend5-6-2016 hebben Robin en Redmer gekaatst bij de schooljongens in Oosterlittens.

Jammer dat Steven is geblesseerd aan de arm waardoor hij enkele weken niet zal kunnen kaatsen. Beterschap Steven, vanaf deze plek! Lees verder

22-5-2016 KNKB afdeling pupillen meisjes / D.E.L + opstap

22-5-2016-3
Op 22 mei hebben Gerbrich Koster, Yannah Palma en Marrit Wielenga namens k.f. Wêz Wis Tsjom meegedaan aan de afdelingswedstrijd voor pupillen meisjes in Hartwerd.

Tzum lootte de eerste omloop Folsgare (Eline van Dijkhuizen en Judith Cuperus) als tegenstander. De meiden moesten even wennen en hadden in eerste instantie moeite met het sterke perkspel van Folsgare. Na een aantal eersten en een wissel begon het wat beter te lopen en konden ze meer tegenstand bieden. Er waren een aantal kansen om dichterbij te komen maar vaak ging op 6-6 het eerst toch naar Folsgare. Die bleek te sterk en wist de partij met 5-1 6-4 te beslissen. Lees verder

Federatiewedstrijd 18-5-2016

18-5-2016-Fed2Vanmiddag was de 1e wedstrijd van de federatie cyclus . Voor de welpen en pupillen in achlum.

Vanuit onze vereniging was er weer veel animo om mee te doen. Bij de welpen meisjes waren er geen tsjommers. Bij de welpen jongens stonden drie parturen op de lijst waarbij Simon en Jorrit de Tsjommers waren. Er werd in een poule gespeeld. De laatste wedstrijd was tevens een soort van finale waarbij Simon en Jochem het op namen  tegen Jorrit en zijn maat Jeroen. Jorrit en zijn maat wisten te winnen en wonnen de krans.
18-5-2016 Fed
Bij de pupillen meisjes waren er veel Tsjommers die mee deden. Totaal vier parturen zodat iedereen drie keer kon kaatsen in de poule. Voor Sybrich, Bianca en Marrit was er een hele spannende wedstrijd maar helaas net nietin de prijzen. Yannah wist met haar maten Maartje en Annika de meeste punten te verzamelen door drie keer te winnen en mocht de krans mee naar Tsjom meenemen.

Bij de jongens pupillen deden Sido en Gerrit-Jan mee als Tsjommers. Hier waren 6 parturen waarbij in twee poules werd gekaatst. Helaas geen finaleplek voor deze heren. Volgende keer weer een kans!

Meer foto’s en verslagen kun je lezen op www.federatiefranekeradeel.nl.

KNKB wedstrijden 15-5-2016

Afgelopen weekend waren er minder jeugleden van onze vereniging naar de KNKB wedstrijden dan voorgaande weekenden. Dit kwam doordat wij zelf een ledenwedstrijd hadden en er waren enkele geblesseerde spelers.

Steven ka15-5-2016atste bij de schooljongens in de A-Klasse te Niawier. Op zich al een prestatie, maar helaas geen prijs gewonnen. Volgende keer beter!

Gerbrich heeft gekaatst in Wolsum, alweer de eerste prijs voor Gerbrich en haar maat Ilse Kooistra uit Raerd.  Gefeliciteerd!

Op de site van de KNKB kun je de volledige verslagen lezen www.knkb.nl.