Prinsenpartij KNKB 9 juli

IMG_6221Vandaag vond op een zonovergoten veld in Tzum de prinsenpartij plaats. Een partij die jaarlijks op veel deelnemers kan rekenen. Er zijn dan ook prachtige rijzen te winnen. Kramer juwelier uit Franaker sponsorde ook weer dit jaar een deel van de prijzen. De deelnemers konden strijden om prachtige kettinkjes met kaatshangers. Daarnaast wordt aan het einde van de dag de Prins benoemd. Op de lijst stonden dan ook 30 parturen. Helaas waren er enkele afmeldingen waardoor er bij geloot moest worden. Om klokslag 9 uur konden de eerste ballen opgeslagen worden.

(de wedstrijdfoto’s staan online klik op het plaatje of kijk bij foto’s) Lees verder

Prinsessenpartij KNKB 9 juli

IMG_6221
Vandaag vond op een zonovergoten veld in Tzum de prinsessenpartij plaats. Een partij die jaarlijks op veel deelnemers kan rekenen. Er zijn dan ook prachtige prijzen te winnen. Kramer juwelier uit Franaker sponsorde ook weer dit jaar een deel van de prijzen. De deelnemers konden strijden om prachtige kettinkjes met kaatshangers. Daarnaast wordt aan het einde van de dag de Prinses benoemd. Op de lijst stonden dan ook 17 parturen.

(de wedstrijdfoto’s staan ook online klik op het plaatje of kijk bij foto’s) Lees verder

Federatie cyclus d.e.l. Achlum 22 juni

De laatste maal door elkaar loten van de federatie op een zonnig kaatsveld in Achlum.
Er deden dit keer in elke categorie Tzummers mee, super !

De welpen jongens en meisjes waren vanwege weinig deelname samengevoegd. Simon en Jorrit moesten poule  kaatsen. Helaas voor Simon geen prijs, Jorrit werd voor de 4de maal op rij 1st !! Erg knap Jorrit en weer een mooie krans aan de muur !

Bij de pupillen deden Marrit, Bianca en Yannah mee. Marrit en Bianca zaten samen met Fokje uit Achlum in een partuur en werden 2de in de poule. Yannah deed super haar best maar had dit keer geen prijs.

Vanaf 17.00 uur gingen de schoolmeisjes en meisjes los. Alise, Jildau, Nienke en Anke gingen poule kaatsen en moesten allen  drie keer kaatsen. Het werd een hele spannende strijd, alle parturen hadden na 2 wedstrijden 1 gewonnen, 1 verloren. Het kwam dus aan op de laatste wedstrijd. Jildau en Nienke wisten deze winnend af te sluiten. En na heel wat rekenwerk van het federatie bestuur kwam het partuur van Jildau als winnaar uit de bus. Nienke`s partuur werd een prima 2de .

De jongens en meisjes kaatsten ook samen, ook hier een spannende strijd. Nynke en Siebrich deden hieraan mee. Ook beide meiden kaatsten 3 wedstrijden. Siebrich haalde met haar maten een prachtige 2e prijs.

10 september is er weer een afdelingspartij van de Federatie. Deze dag worden ook de prijzen van de cyclus door elkaar loten uitgedeeld.

Knkb wedstrijden 2 en 3 juli

Gerbrich heeft afgelopen zaterdag gekaatst op het Sjûkelân in Franeker.
Bij de welpen meisjes heeft Gerbrich gestreden om een eerste of tweede prijs!
Het was een superspannende finale maar heeft deze helaas net verloren waardoor Gerbrich al weer een mooie tweede prijs heeft gewonnen! Goed gedaan Gerbrich! Lees verder

Knkb wedstrijden 25 en 26 juni 2016

Het was afgelopen zaterdag voor twee categorieën afdelingskaatsen bij de KNKB.Gerbrich, Marrit en Yannah zijn in St. Annaparochie geweest bij het NK voor de pupillen meisjes.De meiden hebben de eerste omloop gespeeld tegen de dames van Reahûs, die net een tandje te sterk waren waardoor de Tsjommer fruolje de wedstrijd op 5-4 en 6-6 verloren.
Jammer dames…. Jullie waren natuurlijk helemaal in de ban van het dorpsfeest en hadden zelfs de optocht aan jullie voorbij moeten laten gaan. Jullie hebben goed gespeeld… volgende keer weer een kans! Grote favoriet Makkum is Nederlands kampioen geworden.

Lees verder

Knkb wedstrijden 18 en 19 juni

KNKB verslag 18 en 19 juni 2016

Het was weer een erg leuk weekend voor de KNKB kaatsers met de nodige prijzen!
Zaterdag was er afdelingskaatsen voor de pupil18 en 19-6-2016len meisjes in Hommerts waar Gerbrich, Marrit en Yannah weer aan mee deden.
Het is best een groot niveau verschil tussen sommige parturen maar deze keer een leuke spannende eerste omloop waarbij de dames net niet door de eerste ronde heen kwamen.
Jullie hebben echt goed samen gekaatst en je ziet al door de ervaring die je krijgt door mee te doen dat het partuur steeds beter op elkaar is ingespeeld.
Volgende week alvast succes bij jullie NK wedstrijd!

Zaterdag was ook voor Jelle een afdelingswedstrijd, hij kaatste voor Bolsward het NK jongens in Menaldum. Lees verder

KNKB verslag 11 en 12 juni 2016

Wat een druk weekend voor de jeugdige kaatsers van onze vereniging. Het was een weekend met 11 en 12-6-2016 -2vooral afdelingswedstrijden.

 Zaterdag zijn Gerbrich, Aafke en Yannah afgereisd naar Raard waar een afdelingswedstrijd werd gespeeld bij de pupillen meisjes.
Direct de eerste omloop mochten jullie tegen de afdeling van Bolsward. Jullie hebben echt goed gekaatst tegen dit goed partuur, maar toch net verloren. In de opstap gingen de dames voor de herkansing.
Gerbrich heeft gekaatst met Judith Couperus uit Nijland en hebben de tweede prijs gewonnen.
Goed hoor, gefeliciteerd! Lees verder

Federatiewedstrijd 8 juni

Deze woensdagmiddag kaatsten de schoolmeisjes en schooljongens in Herbaijum. De derde ronde Door Elkaar Loten cyclus van de Federatie.

Vanwege het schoolkamp van de AMS deden dit keer alleen Jildau en Anke hieraan mee. Er werd in een poule gekaatst. Beide meiden wonnen hun eerste 2 partijen. Jildau en Ilse wonnen met 5-5 en 5-1. Anke en Mara met 5-0 en 5-2. Lees verder