Ledenvergadering op 28 november

Uitnodiging najaar ledenvergadering Keatsferieniging Wéz Wis Tsjom.

Maandag 28 november 2022 om 20.00 in de Sportkantine van het Lyntsje park.

Agenda:

 1. Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen voorjaarsledenvergadering
 • Evaluatie 2022
  – Ledewedstrijden
  – Regio/federatie wedstrijden
  – KNKB Wedstrijden
  – Jeugdkaatsen in Tsjom
 • Aantal leden
 • Federatie kaatsen
 • Financiële Update
 • Update Omni
 • Speerpunten aankomend seizoen (wat willen jij?).
 1. Bestuursleden (wij zijn nog opzoek naar mensen die ons bestuur willen versterken)
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Iedereen is van harte welkom,

En maken het gezellig met een drankje er bij!

Bestuur K.f. Wéz Wis Tsjom
Johan Koster, Cornelis Bruinsma, Jancko Bosch en Inge Bosch

Zijn er nog punten die u graag wil bespreken maar die nog niet in de agenda zijn mee genomen laat het ons weten voor vrijdag 25 november. Alvast bedankt en tot dan.

Reacties zijn gesloten.