Competitie

Trainingen en competitiekaatsen

We starten op het veld met trainen en competitiekaatsen in week 16

Wanneer Wie Tijdstip Begeleiding/ trainers
Maandagavond Start 16 april
Competitie Dames 19.00 uur Johanna Atsma
Competitie luchtbal Dames 19.00 uur
Dinsdagavond Start 17 april
Training Welpen 18.30 – 19.30 uur Erwin Atsma
Pupillen 18.30-20.00 uur André Tamminga
Schooljeugd 18.30 – 20.00 uur Harry Benders
Start 15 mei
Kabouters 18.30 – 19.15 Anke Zijlstra/Hennie Yntema
Woensdagavond Start 18 april
Training Dames 19.00-20.00 Lieuwe Bosch/Wytze Meinsma
Donderdagavond Start 19 april
Competitie Welpen 18.30 uur Hanne Kramer/Thea Viëtor
Pupillen 18.30 uur
Schooljeugd 18.30 uur
Heren 19.00 uur Cornelis Rusticus/Harry

Op feestdagen na zal elke week tot aan de zomervakanties deze training en/of competitie plaatsvinden. Mits voldoende deelname óók in de meivakantie!! Dit in overleg met de trainer(s).

Onze hoofdtrainers André Tamminga, Erwin Atsma en Harry Benders worden geassisteerd door vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om te helpen op de trainingsavond  dan horen we dat graag! Je kunt dit melden bij Thea Viëtor, Pastorijleane 19b, telnr. 452949 of 06-82070543.

Voor de welpen, pupillen en de schooljeugd geldt dat je bij het competitiekaatsen om 18.30 uur aanwezig moet zijn en je gemeld moet hebben. Dan weet de competitie-leiding wie mee doen en kunnen we op tijd beginnen. Dus let op: wanneer je na 18.30 komt, kun je je niet meer opgeven en dus niet meer meedoen.

Voor begeleiding van de competitie wordt nog een lijst met namen van ouders samengesteld, na de eerste twee competitie avonden. Dan weten we wie meedoen en wie we kunnen indelen.

De eerste twee avonden wordt de begeleiding verzorgd door de jeugdcommissie.

Diplomakaatsen
Het bestuur heeft besloten om het diplomakaatsen elke 2 jaar te laten plaatsvinden, zodat iedere kaatser in elke categorie (kabouter/welp/pupil/schooljeugd) een diploma kan behalen. Dit jaar diploma kaatsen op dinsdag 10 juli.

 

Jeugdcompetitie
Voor de begeleiding / hulp bij het competitiekaatsen bij de welpen/pupillen en schooljeugd is wederom de hulp van ouders nodig. Er zal door de begeleiding een schema gemaakt worden wanneer u wordt verwacht om te helpen. Mocht dit op die dag niet lukken, dan graag onderling ruilen. Bij de jeugd worden de prijzen verdeeld op basis van de beste 10 wedstrijden, die gespeeld zijn. Dit houdt in dat als je vaak komt, je een aantal verloren wedstrijden kunt wegstrepen. Bij het toekennen van de Braaksma-wisselprijs, voor het jeugdlid met de meeste punten behaald tijdens de competitie, zal worden gekeken naar de 10 beste wedstrijden. Voor de kabouters / welpen geldt dat wanneer men 8 x of vaker is geweest er een medaille is verdiend aan het eind van het seizoen.

Luchtbal competitie
Dit seizoen willen we graag nogmaals competitie kaatsen met luchtbal aanbieden. We doen dit tijdens de reguliere competitie-avond van de dames. Je kunt per keer kijken of je met een kaatsbal of een luchtbal wilt kaatsen.

Voor de competitie is geen aparte inleg meer verschuldigd; dit is al in de contributie verwerkt.