Mededelingen

Mededelingen

Leeftijdscategorieën

De leeftijdscategorieën voor de jeugd zijn als volgt ingedeeld:

* Kabouter (JO en MO 9): Nog geen 9 jaar

* Welpen (JO en MO 11): 9 en nog geen 11 jaar

* Pupillen (JO en MO 13): 11 en nog geen 13 jaar

* Schooljeugd (JO en MO 15): 13 en nog geen 15 jaar

* Jongens en meisjes (JO en MO 18): 15 en nog geen 18 jaar

Afdelingskleding/KNKB shirts
Er komen nieuwe afdelings shirts van S.F. Tsjom. Onlangs is hier over gestemd, de kleur en opmaak zijn ook bekend. Het zal ook mogelijk worden de kleding zelf online te bestellen. Hierover zal in de loop van het seizoen meer duidelijkheid komen.

 

Uitslagen/verslagen op de website

Van elke ledenwedstrijd wordt een verslag gemaakt voor o.a. de website. Natuurlijk willen wij ook graag de uitslagen/verslagen/foto’s/plaatsen van leden/parturen die deelnemen aan Regio of KNKB wedstrijden. Graag doen wij een beroep op jullie als leden of op de ouders van de betreffende jeugdleden om uitslagen/foto’s zo spoedig mogelijk na de wedstrijd aan te leveren via de app. Voor jeugdleden kan dit naar Simone of Corina van de jeugdcommissie en voor de junioren, dames en heren kan dir naar Inge. Uiteraard houden wij rekening met de AVG regeling.

Wedstrijdlijsten

Bij elke (leden)wedstrijd is er per categorie een scheidsrechter benoemd. Graag willen wij de scheidsrechters/jeugdcommissie vragen aan het einde van de dag een volledig bijgehouden en ingevulde wedstrijdlijst in te leveren bij de verkoopunit.

Leeftijd kabouters

Vanaf het moment dat kinderen 5 jaar zijn mogen ze meedoen aan de ledenwedstrijden door middel van het Beginnersspel te spelen. Ze worden dan lid en moeten ook contributie betalen.

Soep bonnetjes

Ook dit seizoen worden weer diverse mensen benaderd om soep te koken voor de verkoop in de unit tijdens de wedstrijden. Indien gewenst, kunnen de aankoopbonnen voor de soep (en ingrediënten uiteraard) voor vergoeding worden ingeleverd. Graag met vermelding van naam en rekeningnummer (+ tenaamstelling van de rekening). De onkosten zullen dan z.s.m. na de wedstrijd worden vergoed.

Soeppannen

Al een aantal jaren worden de soeppannen niet meer thuis gebracht! Dit in verband met te weinig bestuursleden. De soeppannen kunnen opgehaald worden uit de kantine. Bijna elke avond is de kantine open i.v.m. voetbal. Daarnaast kan de sleutel worden opgehaald bij bakkerij De Schiffart.

Veld leggen

Ondanks het feit dat alle veld leggers van tevoren worden gevraagd en hun hulp hebben toegezegd, komt het zo nu en dan voor dat mensen niet komen opdagen. Dit is voor de overige veld leggers bijzonder vervelend! Vele handen maken licht werk, dus hierbij nogmaals de dringende oproep:

heb je je hulp toegezegd, zorg dan ook dat je er daadwerkelijk bent!

Verderop in dit Keatsnijs kun je zien wanneer en hoe laat je wordt verwacht. Mocht het toch voorkomen dat er te weinig veldleggers zijn, dan zullen we ‘s ochtends voor aanvang van de wedstrijd met z’n allen eerst de perken moeten leggen.

 

Klassement ledenwedstrijden (Siebe en Ytje Greidanus wisselprijs)

De Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs is beschikbaar gesteld voor het lid dat de meeste punten heeft behaald in de ledenwedstrijden. In 2024 tellen de volgende ledenwedstrijden mee voor het klassement: zaterdag 27 april, zaterdag 8 juni en zaterdag 22 juni.

 

Veld opruimen /prijsuitreiking

Na afloop van een kaatswedstrijd zouden we het erg op prijs stellen dat er met z’n allen wordt opgeruimd. Vele handen maken immers licht werk! Hoe eerder alles is opgeruimd, hoe eerder we over kunnen gaan tot de prijsuitreiking. Deze zal plaatsvinden in de kantine. De unit sluit direct na de afloop van de finale. De kantine sluit 1 uur na de prijsuitreiking.

Loting commissie

De loting commissie verzorgt de loting voor de ledenwedstrijden. De loting commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Frits Hoekstra
  • Lieuwe Bosch
  • Wieger Palma
  • Jeugdcommissie lid (rouleert per keer)