Mededelingen

Mededelingen

Afdelingskleding/KNKB shirts
De afdelings-/KNKB shirts en de verenigingstrainingspakken kunnen ook het komende seizoen gedragen worden door onze (jeugd)parturen tijdens de federatie wedstrijden en/of de KNKB (afdelings)wedstrijden. Shirts kunnen worden afgehaald bij Marieke Meinsma, Jorit Martensstrjitte 17.

Uitslagen/verslagen op de website
Van elke ledenwedstrijd wordt een verslag gemaakt voor o.a. de website. Natuurlijk willen wij ook graag de uitslagen/verslagen/foto’s/plaatsen van leden/parturen die deelnemen aan Federatie en/of KNKB wedstrijden. Graag doen wij een beroep op jullie als leden of op de ouders van de betreffende jeugdleden om uitslagen/verslagen/foto’s zo spoedig mogelijk na de wedstrijd aan te leveren via info@kfwezwis.nl. Uiteraard houden wij rekening met de AVG regeling.

Wedstrijdlijsten
Bij elke (leden)wedstrijd is er per categorie een scheidsrechter benoemd. Graag willen wij de scheidsrechters/jeugdcommissie vragen aan het einde van de dag een volledig bijgehouden en ingevulde wedstrijdlijst  in te leveren bij de verkoopunit!

Leeftijd kabouters
Voorheen was de regel: ‘was je op 1 januari 2019 6 of 7 jaar, dan val je onder de categorie kabouter’. Deze regel is aangepast en vanaf dit seizoen ben je een ‘kabouter’  als je de leeftijd van 6 jaar hebt bereikt.

Golfkar
Zoals bekend is, gebruiken wij een golfkarretje voor het materiaal op het kaatsveld. Kinderen vinden het erg leuk om in de golfkar te klimmen, er aan te hangen of er naast te rennen. Wij willen dringend beroep doen op u als ouders/verzorgers om uw kinderen te vertellen dat dit niet is toegestaan, ook niet als die stilstaat. Het levert te veel gevaarlijke situaties op en een extra risico op schade/vernielingen.

Soep bonnetjes
Ook dit seizoen worden weer diverse mensen benaderd om soep te koken voor de verkoop in de unit tijdens de wedstrijden. Indien gewenst, kunnen de aankoopbonnen voor de soep (en ingrediënten uiteraard) voor vergoeding worden ingeleverd bij Janny Wielenga, Terpzicht 8. Graag met vermelding van naam en rekeningnummer (+ tenaamstelling van de rekening). De onkosten zullen dan z.s.m. na de wedstrijd worden vergoed.

Perkleggen
Ondanks het feit dat alle perkleggers van te voren worden gevraagd en hun hulp hebben toegezegd, komt het zo nu en dan voor dat mensen niet komen opdagen. Dit is voor de overige perkleggers bijzonder vervelend! Vele handen maken licht werk, dus hierbij nogmaals de dringende oproep: heb je je hulp toegezegd, zorg dan ook dat je er daadwerkelijk bent!!

Klassement ledenwedstrijden (Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs)
De Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs is beschikbaar gesteld voor het lid dat de meeste punten heeft behaald in de ledenwedstrijden. In 2019 tellen de volgende ledenwedstrijden mee voor het klassement: zaterdag 27 april, zaterdag 18 mei, zaterdag 15 juni en zaterdag 22 juni.

Barbecue
Op zaterdag 15 juni 2019 hopen we na de Ledenwedstrijd onze gezellige verenigingsbarbecue te organiseren. Zet de datum alvast in de agenda!!

Teatsen
Op zondag 6 juli 2019 staat het teatsen weer op de agenda. In samenwerking met de tennisvereniging hopen we dit dan voor de 3e keer te organiseren! Noteer de datum alvast in de agenda, nadere informatie volgt!

Zachtebal partij dames en heren
Zoals vorig jaar het generatiekaatsen op de planning stond, willen we dit jaar de zachtebal partij organiseren. Dit is een partij voor de dames en heren waarbij wordt gekaatst met een luchtbal. Deze partij zal gespeeld worden op zaterdag 1 juni 2019.

Veld opruimen / prijsuitreiking
Na afloop van een kaatswedstrijd zouden we het erg op prijs stellen dat er met z’n allen even wordt opgeruimd. Vele handen maken immers licht werk! Hoe eerder alles is opgeruimd, hoe eerder we over kunnen gaan tot de prijsuitreiking. Deze zal plaatsvinden in de kantine. De unit sluit direct na de afloop van de finale. De kantine sluit 1 uur naar de prijsuitreiking.

Lotingscommissie
De lotingscommissie verzorgt de loting voor de ledenwedstrijden. De lotingscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Wieger Palma
  • Frits Hoekstra
  • Lieuwe Bosch
  • Anke Zijlstra