Mededelingen

Mededelingen

Afdelingskleding/KNKB shirts
De afdelings-/KNKB shirts en de verenigingstrainingspakken kunnen ook het komende seizoen gedragen worden door onze (jeugd)parturen tijdens de federatie wedstrijden en/of de KNKB (afdelings)wedstrijden. Shirts kunnen worden afgehaald bij Janny Wielenga, Terpzicht 8.

Uitslagen/verslagen op de website
Van elke ledenwedstrijd wordt een verslag gemaakt voor o.a. de website. Natuurlijk willen wij ook graag de uitslagen/verslagen/foto’s plaatsen van leden/parturen die deelnemen aan Federatie en/of kNKB wedstrijden. Graag doen wij een beroep op jullie als leden of op de ouders van de betreffende jeugdleden om uitslagen/verslagen/foto’s zo spoedig mogelijk na de wedstrijd aan te leveren via info@kfwezwis.nl.

Wedstrijdlijsten
Bij elke (leden)wedstrijd is er per categorie een scheidsrechter benoemd. Graag willen wij de scheidsrechters/jeugdcommissie vragen aan het einde van de dag een volledig bijgehouden en ingevulde wedstrijdlijst in te leveren in de verkoopunit!

Golfkar
Zoals u weet gebruiken wij een golfkarretje voor het materiaal op het kaatsveld. Kinderen vinden het erg leuk om in de golfkar te klimmen, er aan te hangen of er naast te rennen. Wij willen een dringend beroep doen op u als ouders/verzorgers om uw kinderen te vertellen dat dit NIET is toegestaan. Het levert te veel gevaarlijke situaties op en een extra risico op schade/vernielingen.
Dus kinderen in en rond de golfkar zijn niet toegestaan. Ook niet als de golfkar stil staat!

Soep bonnetjes
Ook dit seizoen worden weer diverse mensen benaderd om soep te koken voor verkoop in de unit tijdens de wedstrijden. Indien gewenst kunnen de aankoopbonnen voor de soep (en ingrediënten uiteraard) voor vergoeding worden ingeleverd bij Janny Wielenga – Terpzicht 8. Graag met vermelding van naam en rekeningnummer (+ tenaamstelling van de rekening). De onkosten zullen dan z.s.m. na de wedstrijd worden vergoed.

Perkleggen
Ondanks het feit dat alle perkleggers van te voren worden gevraagd en hun hulp hebben toegezegd, komt het zo nu en dan nog voor dat mensen niet op komen dagen. Dit is voor de overige perkleggers bijzonder vervelend! Vele handen maken licht werk, dus hierbij nogmaals de dringende oproep: heb je je hulp toegezegd, zorg dan ook dat je er daadwerkelijk bent!! Verderop in dit Keatsnijs kun je zien wanneer en hoe laat je wordt verwacht! Mocht het toch voorkomen dat er te weinig perkleggers zijn dan zullen we ’s ochtends voor aanvang van de wedstrijd met z’n allen eerst de perken moeten leggen.

Klassement ledenpartijen (Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs)
De Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs is beschikbaar gesteld voor het lid dat de meeste punten heeft behaald in de ledenpartijen. In 2018 tellen de volgende ledenpartijen mee voor het klassement: vrijdag 27 april 2018, zaterdag 19 mei 2018, zaterdag 2 juni 2018 en zaterdag 23 juni 2018.

Barbecue
Op zaterdag 23 juni 2018 hopen we na de ledenwedstrijd onze gezellige verenigingsbarbecue te organiseren. Zet de datum vast in jullie agenda!

Teatsen
Op zondag 10 juni staat het teatsen weer op de agenda. In samenwerking met de tennisvereniging hopen we dit dan voor de 2e keer te organiseren!  Noteer de datum vast in je agenda, nadere informatie volgt!                                                                                                                                                           

Generatiekaatsen
Op 17 juni gaan we weer generatiekaatsen. De prijzen van deze wedstrijd worden beschikbaar gesteld vanuit het legaat van ons overleden erelid Siebe Greidanus. De kransen worden aangeboden door ons erelid Siebe Greidanus en zijn vrouw.

  • 1 partuurlid is 25 jaar of jonger
  • 1 partuurlid is ouder dan 25 jaar maar jonger dan 46 jaar
  • 1 partuurlid is 46 jaar of ouder

Hierbij geldt de leeftijd op 1 januari 2018.

Tenminste 1 van de partuurleden moet lid zijn van K.F. Wêz-Wis Tsjom. Elk partuur bestaat uit 3 personen, waarvan tenminste 1 vrouw.

Er wordt gekaatst met een luchtbal!                                                                                                                                      

Veld opruimen/prijsuitreiking
Na afloop van een kaatswedstrijd graag met z’n allen het veld opruimen! Ook hier geldt: vele handen maken licht werk! Hoe eerder alles opgeruimd is hoe eerder we over kunnen gaan tot de prijsuitreiking. Deze zal plaats vinden in de kantine. De unit sluit direct na afloop van de finale. De kantine sluit 1 uur na de prijsuitreiking.

Lotingscommissie
De lotingscommissie verzorgt de loting voor de ledenpartijen. De lotingscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Erwin Atsma
  • Frits Hoekstra
  • Gerhardina Tolsma
  • Minke Greidanus
  • Anita Koopmans
  • Sietze Greidanus