Privacy Statement

Privacy

Verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden van K.F. Wêz-Wis Tsjom worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
* Administratieve doeleinden, zoals facturatie en informatieverstrekking en lidmaatschapovereenkomst bij de KNKB;
* Het uitvoering geven aan het plannen en organiseren van kaatswedstrijden;
* Het verwerken van wedstrijdresultaten en overige gegevens van wedstrijddeelname.
* Opgave voor federatiewedstrijden.

Voor het verwerken van persoonsgegevens vraagt K.F. Wêz-Wis Tsjom de volgende persoonsgegevens van u:
* Voornaam;
* Achternaam;
* Telefoonnummer;
* E-mailadres;
* Adres;
* Geboortedatum;
* IBAN nummer;

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt gevraagd wanneer iemand lid wordt van de kaatsvereniging Wêz-Wis Tsjom.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door zonder uw toestemming.

Bewaartermijn 
K.F. Wêz-Wis Tsjom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor maximaal een jaar. 

Inzage en wijzigingen van uw gegevens 
Alleen bestuursleden van K.F. Wêz-Wis Tsjom kunnen bij uw persoonlijke gegevens. Dit geldt alleen voor de gegevens die zij op dat moment nodig hebben.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. U kunt uw verzoek tot inzage mailen naar info@kfwezwis.nl.

Foto’s
Tijdens de (leden)wedstrijden worden er foto’s gemaakt door onze huisfotograaf. Deze zijn terug te vinden op onder andere de website van K.F. Wêz-Wis Tsjom en de facebook pagina. Indien u bezwaar heeft dat er foto’s van u worden gepubliceerd kunt u dit aangeven tijdens de wedstrijd of een mail sturen naar info@kfwezwis.nl. Ook zal dit aangegeven worden op het inschrijfformulier van K.F. Wêz-Wis Tsjom.

Tenslotte
K.F. Wêz-Wis Tsjom behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Als deze aangepast wordt zetten wij die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. De meest actuele versie van onze privacy statement kunt u steeds terugvinden op https://www.kfwezwis.nl/.

Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op:
Contactgegevens:
K.F. Wêz-Wis Tsjom
Troelstrastraat 20
8802 RD Franeker
info@kfwezwis.nl