Federatie

Deelname aan Federatie-wedstrijdenfederatie

De loting vindt in principe altijd 2 dagen voorafgaande aan de wedstrijd plaats. De deelnemers dienen uiterlijk 19.00 uur bij de Federatie-wedstrijdsecretaris bekend te zijn.

Je kunt je digitaal aanmelden voor de wedstrijden via de site van de federatie. Aangezien wij altijd vervoer regelen voor de welpen en de pupillen hebben wij ervoor gekozen dat de jeugd uit deze categorieën zich uiterlijk op vrijdag 18.00 uur aanmeldt bij de vereniging via de mail wwtopgave@live.nl. Wij zorgen voor aanmelding bij de federatie.

De schooljeugd en jongens /meisjes kunnen zichzelf  aanmelden via de site van de federatie. Hierbij hebben jullie wel het KNKB-bondsnummer nodig. Dit staat vermeld op de sportpas. Je kunt je bondsnummer ook opvragen via  wwtopgave@live.nl.

Er zijn door de Federatie een aantal eisen gesteld over de kwaliteit van de kaatsers. Om mee te kunnen doen aan de Federatie-wedstrijden moet je (bijna) 8 jaar zijn en een bepaalde opslag afstand beheersen.  Tijdens de zomertrainingen wordt hier aandacht aan besteed en vinden er meetmomenten plaats, waarbij wordt gekeken of je de opslagafstand beheerst. Het eerste meetmoment  vindt op de eerste trainingsavond plaats. Gedurende het seizoen zal nog een aantal maal gekeken worden wie de opslagafstand beheerst.

De opslag afstanden zijn:

  • Welpen Meisjes   9 meter;
  • Welpen Jongens 11 meter;
  • Pupillen Meisjes 12 meter;
  • Pupillen Jongens 15 meter;
  • Schoolmeisjes 16 meter;
  • Schooljongens 19 meter.

Dit zijn dus de Federatieve afstanden, op KNKB niveau komt er drie meter bij per categorie!

Voor de welpen en pupillen zal vervoer geregeld worden naar de Federatiewedstrijden aan de hand van de opgave die is gedaan. De wedstrijden beginnen op woensdag om 15.00 uur en 1 x op zaterdag om 13.00 uur.  De auto’s vertrekken op woensdag om 14.30 uur en op zaterdag om 12.30 vanaf de Moeting. Wees op tijd, want we willen niet te laat komen…….

De schooljeugd/jongens/meisjes moeten zelf voor vervoer zorgen, dit kan veelal op de fiets. Hun wedstrijden beginnen op woensdag om 17.00 uur en 1 x op zaterdag om 13.00.

De inleg voor de federatiewedstrijden bedraagt € 3,00 per keer. Dit graag meegeven / meenemen! De inleg voor afdelingswedsrijden van de Federatie worden door de vereniging betaald.