Bestuur

Johan Koster (voorzitter)                               Terpzicht 1                             (06) 21 42 44 77

Inge Bosch (secretariaat)                              Voorstraat 2                            (06) 46 18 82 0 info@kfwezwis.nl

Cornelis Bruinsma (penningmeester)           Voorstraat 14                         (06) 20 35 64 87

Jancko Bosch                                                  Westelijk Achterom 5            (06) 13 61 15 17        

Jeugdcommissie:

Anke Zijlstra                                                     Hitzumerweg 12, Hitzum       (06) 22 64 22 75

Corina van Wieren                                           Jorit martenastrjitte 10         (06) 13 48 19 06

Klaske Walda                                                    Wommelserweg 2                  (06) 22 71 33 40

Harry Benders                                                  Terpzicht 5                             (06) 50 42 19 99                                                                                                                 

Jeugdtrainers:

Gerbrich Koster                                             Terpzicht 1                              (06) 33 32 09 30
Marrit Wielenga                                            Terpzicht 8                             (06) 51 17 84 31
Yannah Palma                                                ’t Noord 6                              
Meindert Jan Zijlstra                                     Hitzumerweg 12                     (06) 57 26 90 88

Ondersteunend door:

Harry Benders                                                Terpzicht 5                             (06) 50 42 19 99
Johan Koster                                                  Terpzicht 1                             (06) 21 42 44 77
Corina van Wieren                                         Jorit Martensstjitte 10           (06) 13 48 19 06

Tjitske Tolsma  met Hilda Meinsma               Meester Vrijburgstraat 15     (06) 40 44 54 28

Coördinators veld leggers:
Jancko Bosch          Westelijk Achterom 5            (06) 13 61 15 17
Lieuwe Bosch                                                 Jorit Martensstjitte 16           (06) 15 33 44 66