Bestuur

Johan Koster (voorzitter) Terpzicht 1 (06) 21424477

Inge Bosch Vleer (secretariaat) Voorstraat 2   (06) 46188209

info@kfwezwis.nl
wwtopgave@live.nl

Marieke Meinsma Nieuwbuurtsterweg 28 (06) 39225570

Cornelis Bruinsma (penningmeester)Voorstraat

Jancko Bosch (materialen)Westelijkachterom                                          

Jeugdcommissie:

Corina van Wieren Jorit Martensstrjitte 10                          

Klaske Walda Wommelserweg

Anke Zijlstra Hitzumerweg 12, Franeker (06) 22642275

Harry Benders Terpzicht 5  (06) 50 421999 (0517) 392284

Jeugdtrainers:

Harry Benders Terpzicht 5  (06) 50 421999 (0517) 392284