Keats-Freonen

Johan Koster (voorzitter)                              Terpzicht 1                             (06) 21 42 44 77

Inge Bosch (secretariaat)                              Voorstraat 2                           (06) 46 18 82 09

                                                                       info@kfwezwis.nl

Cornelis Bruinsma                                         Voorstraat 14                         (06) 20 35 64 87

Jancko Bosch                                                 Westelijk Achterom 5            (06) 13 61 15 17                                                                    

Jeugdcommissie:

Simone van der Velde                                    It Noord 2                             (06) 30 17 17 42       

Corina van Wieren                                         Jorit Martenastrjitte 10         (06) 13 48 19 06

Klaske Walda                                                  Wommelserweg 2                  (06) 22 71 33 40

Harry Benders                                                 Terpzicht 5                             (06) 50 42 19 99                                                                                                                 

Anke Zijlstra                                                    Hitzumerweg 12, Hitzum       (06) 22 64 22 75

Jeugdtrainers:

Gerbrich Koster                                             Terpzicht 1                              (06) 33 32 09 30
Marrit Wielenga                                            Terpzicht 8                             (06) 51 17 84 31
Yannah Palma                                                ’t Noord 6                              
Meindert Jan Zijlstra                                     Hitzumerweg 12                     (06) 57 26 90 88

Tjitske Tolsma                                               Meester Vrijburgstraat 15     (06) 40 44 54 28

Coördinators veld leggers:
Jancko Bosch                                                 Westelijk Achterom 5            (06) 13 61 15 17
Lieuwe Bosch                                                 Jorit Martensstjitte 16           (06) 15 33 44 66