KNKB Pupillen d.e.l. wedstrijd de Prins en Prinsessen partij

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s

Zondag 26 mei stond de traditionele Prins en Prinsessen partij weer op het programma. Dit is een pupillen wedstrijd voor jongens en meisjes. Aan deze wedstrijd zit ook altijd een Prins en Prinses aan verbonden voor de beste speler van de wedstrijd.
Er waren 54 aanmeldingen bij de jongens en 42 bij de meisjes, De wedstrijd begon al om 9.00 uur, en dat was ook maar goed want het grootse gedeelte van de dag was het mooi weer, maar on half 4 begon het hevig te onweren en te regen, dit ging gepaard met hevige windstoten. Helaas heeft de partytent dit niet overleeft.
Gelukkig waren de meisjes al klaar, en die hebben de prijzen eerder uitgereikt gekregen omdat de jongens na de bui de finale nog moesten spelen, en het daardoor wel erg laat werd.
Zondag 26 mei stond de traditionele Prins en Prinsessen partij weer op het programma. Dit is een pupillen wedstrijd voor jongens en meisjes. Aan deze wedstrijd zit ook altijd een Prins en Prinses aan verbonden voor de beste speler van de wedstrijd.
Er waren 54 aanmeldingen bij de jongens en 42 bij de meisjes, De wedstrijd begon al om 9.00 uur, en dat was ook maar goed want het grootse gedeelte van de dag was het mooi weer, maar on half 4 begon het hevig te onweren en te regen, dit ging gepaard met hevige windstoten. Helaas heeft de partytent dit niet overleeft.
Gelukkig waren de meisjes al klaar, en die hebben de prijzen eerder uitgereikt gekregen omdat de jongens na de bui de finale nog moesten spelen, en het daardoor wel erg laat werd.

Meisjes:
1e prijs Veerle van der Werf Mantgum en Lyset Westra (prinses) Bolsward
2e prijs Froukje Patricia Blanke Bolsward en Marije Punter Raerd
3e prijs Liv Koops Makkum en Emma Hornstra Balk
herkansing
1e prijs Anna Linn Keegstra en Rianne Cuperus Bolsward
2e prijs Iris Schingenga Lioessens en Tessa Wouda Morre
Jongens
1e prijs Meint van der Zwaag Mantgum en Imro van der Meer (prins) St. Jacobiparochie
2e prijs Bas Haaksma Dokkum en Melle Terpstra Wommels
3e prijs Redmar Feenstra Easterlittens en Max Menage Witmarsum
3e prijs Ids Koopal Witmarsum en Collin Terpstra Witmarsum
herkansing
1e prijs Tymen Bults Wommels en Hedzer Buursma Ferwert
2e prijs Jaring Jan Postma Waaksens en Andries Durk Hettinga Stiens

Reacties zijn gesloten.