Prijswinnaars en foto’s KNKB 1e klas V.F. in Tzum

Zondag 12 mei mochten wij een ingelaste wedstrijd voor de 1e klas van de KNKB organiseren. voor de ranking was het belangrijk dat deze wedstrijd gespeeld moest worden. Het was wel kort dag en ook nog Moederdag dus waren de vrijwilligers beperkt. Maar voor de kaatsers was dit geen probleem, en zo werden de wedstijden onder mooie weersomstandigheden zonder grote problemen verkaatst. Ook werd er goed geholpen met het opruimen, zodat we terug konden kijken op een geslaagde kaats dag.

1e prijs: Redmer Zaagemans Witmarsum
Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
Jari Visser Witmarsum
2e prijs: Johan Sipma Lioenssens
Yoram Elzinga Groningen
Jan Tymen Eisma Franeker
3e prijs: Harmen Zuidema Leeuwarden
Otte Algera Leeuwarden
Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier

voor de foto’s klik op het plaatje of kijk bij Foto’s

Reacties zijn gesloten.