Lidmaatschap

Lidmaatschap K.F. “Wêz-Wis Tsjom”

Opzegging
Het komt voor dat er aan het begin van het kaatsseizoen mensen zijn, die willen bedanken als lid van de Kaatsvereniging. Helaas is dit voor het komende seizoen niet meer mogelijk.

In januari moeten we namelijk bij de KNKB ons ledental doorgeven en we zijn verplicht om de daarbij behorende bondscontributie af te dragen van de opgegeven leden.

Het lidmaatschap moet daarom vóór 31 december schriftelijk opgezegd worden bij Johanna Atsma, Nieuwbuurtsterweg 48 of via e-mail: wwtopgave@live.nl.

 Aanmelding
Nieuwe leden kunnen zich te allen tijde SCHRIFTELIJK OPGEVEN bij Johanna Atsma, Nieuwbuurtsterweg  48a, 8804 RJ Tzum of via e-mail wwtopgave@live.nl . U ontvangt dan een aanmeldingsformulier welke ingevuld dient te worden. U kunt dit aanmeldingsformulier ook downloaden van onze website.

Was je op 1 januari 2022 8 jaar of ouder dan kun je lid worden van K.F. Wêz-Wis Tsjom en kun je mee doen aan ledenpartijen en aan het competitiekaatsen.

Was je op 1 januari 2022 4 of 7 jaar dan ben je ‘kabouter’ en  kun  je meedoen aan de  kaboutertrainingen.  Je hoeft dan nog geen lid te zijn/worden.

Was je op 1 januari 2022 6 of 7 jaar en beheers je de opslagafstanden op Federatieniveau                  (jongens = 11 meter en meisjes = 9 meter) en wil je al mee doen aan ledenwedstrijden etc. dan kunnen je ouders/verzorgers een verzoek indienen bij het jeugdbestuur om lid te worden.

Bij vragen en/of onduidelijkheden graag contact opnemen met Thea Viëtor.

Contributie
De contributie is inclusief(veld)training en competitie voor zowel jong als oud.

Wij stellen het op prijs dat ieder lid gebruik gaat maken van de automatische incassoregeling. Wenst u dit niet, dan zien wij ons genoodzaakt de contributie te verhogen met € 2,50 per lid i.v.m. extra kosten die we dan als vereniging hebben.

De contributie van de leden, gebaseerd op onderstaande bedragen, zal aan het begin van het seizoen (mei/juni)  geïncasseerd worden.
De contributies voor het komende seizoen zijn als volgt:
– Jeugdleden –             Welpen, 8 / 9 jaar (peildatum 1 januari)                             € 25,00

– Jeugdleden –             Pupillen, 10/ 11 jaar (peildatum 1 januari)                          € 25,00

– Jeugdleden –             Schooljeugd, 12/ 13 jaar(peildatum 1 januari)                    € 25,00

– Jeugdleden –             Jongens/ Meisjes, 14 t/m 16 jaar (peildatum 1 januari)     € 25,00

– Junioren/Senioren – Dames en Heren                                                                   € 31,00

Deelname aan de federatie- en KNKB wedstrijden is niet bij de contributie inbegrepen. Ook deelname aan de wintertraining (zaal) is niet bij de contributie inbegrepen.