Lidmaatschap

Lidmaatschap Kaatsvereniging S.F. Tsjom


Lidmaatschap
Zoals u ongetwijfeld weet heeft S.F. Tsjom het lidmaatschap van de kaatsvereniging overgenomen.

Het komt voor dat er aan het begin van het kaatsseizoen mensen zijn die willen bedanken als lid van de kaatsvereniging, dat is niet meer mogelijk. In januari moeten we namelijk bij de KNKB ons ledental doorgeven en zijn we verplicht om de daarbij behorende bondscontributie af te dragen van de opgegeven leden. Het lidmaatschap moet daarom vóór 31 december schriftelijk opgezegd worden bij Inge Bosch of via e-mail: wwtopgave@live.nl.

Aanmelding

Nieuwe leden kunnen zich te allen tijde schriftelijk opgeven bij Inge Bosch of via e-mail wwtopgave@live.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier welke ingevuld dient te worden. Dit aanmeldingsformulier is ook te downloaden via onze website.

Vanaf het moment dat kinderen 6 jaar zijn,  ben je ‘kabouter’ en kunnen ze meedoen aan de kaboutertrainingen en een aantal ledenwedstijden. Ze worden dan ook lid van onze vereniging en betalen contributie. Hierboven staat aangegeven hoe dit gedaan kan worden.

Contributie

Hoe de contributie in 2024 gaat verlopen is bij het schijven van het keatsnijs nog niet duidelijk. Wel blijft de contributie het zelfde als vorig jaar. Maar voor automatische incasso zal vermoedelijk een nieuwe machtiging moeten komen.

Omdat bij de voetbalvereniging per kwartaal wordt geïncasseerd, is het mogelijk dat dit ook bij de kaatsvereniging gaat gebeuren. Hier komt in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over.


De contributies voor het komende seizoen zijn als volgt:

– Jeugdleden –             Kabouters nog geen 9 jaar                                                  €25,00

– Jeugdleden –             Welpen, 9 / 10 jaar (peildatum 1 januari)                            €25,00
– Jeugdleden –             Pupillen, 11/ 12 jaar (peildatum 1 januari)                          €25,00

– Jeugdleden –             Schooljeugd, 13 / 14 jaar (peildatum 1 januari)                  €25,00

– Jeugdleden –            Jongens/ Meisjes, 15 t/m 17 jaar (peildatum 1 januari)      €25,00

– Junioren/Senioren – Dames en Heren                                                                  €31,00 

Deelname aan de Regio- en KNKB wedstrijden is niet bij de contributie inbegrepen. Ook deelname aan de wintertraining in de zaal is niet bij de contributie inbegrepen.