Prijswinnaars en foto’s KNKB 1e klas V.F. in Tzum

Zondag 12 mei mochten wij een ingelaste wedstrijd voor de 1e klas van de KNKB organiseren. voor de ranking was het belangrijk dat deze wedstrijd gespeeld moest worden. Het was wel kort dag en ook nog Moederdag dus waren de vrijwilligers beperkt. Maar voor de kaatsers was dit geen probleem, en zo werden de wedstijden onder mooie weersomstandigheden zonder grote problemen verkaatst. Ook werd er goed geholpen met het opruimen, zodat we terug konden kijken op een geslaagde kaats dag.

1e prijs: Redmer Zaagemans Witmarsum
Gjalt Sjirk de Groot Mantgum
Jari Visser Witmarsum
2e prijs: Johan Sipma Lioenssens
Yoram Elzinga Groningen
Jan Tymen Eisma Franeker
3e prijs: Harmen Zuidema Leeuwarden
Otte Algera Leeuwarden
Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier

voor de foto’s klik op het plaatje of kijk bij Foto’s

Prijswinnaars en foto’s KNKB Welpen afdeling jongens en meisjes + opstap op 4 mei 2024

Klik op het plaatje voor alle wedstrijdfoto’s
Welpen meisjes Afdeling
1e prijs Witmarsum: Gabrielle de Jong, en Maud van der Wei
2e prijs Wommels: Veerle Peters en Elle Flisijn
3e prijs Dronryp: Ise Hoeksema en Amarins Krottje
Welpen jongens Afdeling
1e prijs Dokkum: Stijn Haaksma, Jorrit Hardholt, en Finn Bakker
2e prijs Witmarsum: Danny Terpstra, Sjoerd v.d. Schaaf, en Lennart Wagenaar
3e prijs Hantum: Sytze de Vries en Geert Johan Kuipers
4e prijs Wommels 1: Redmer Politiek, Ids van Wijngaarden, en Syan Bults
4e prijs Easterlittens: Djurre Feenstra en Sido Rodenhuis
Welpen meisjes opstap d.e.l.
1e prijs: Dycke Wijnsma en Lianne Tolsma
2e prijs: Dycke Roersma en Hester Rixt Bruining
3e prijs: Sinne Mous en Marrit Hoekstra
Welpen jongens opstap d.e.l.
1e prijs: Jelke Sijbesma en Hendrik Arjen Alkema
2e prijs: Herre Zijlstra en Rayan Heida
3e prijs: Kars Andringa en Lennon Linnenbank
3e prijs: Jesper Boersma en Ties Kingma

Prijswinnaars en foto’s Koningspartij 27 april

Pre. Kabouters
1e prijs Niek Strikwerda en Jan Giliam
2e prijs Roos Bakker 3n Brecht Walburg
Kabouters
1e prijs Lotte Bakker en Jorn Strikwerda
2e prijs Jilke Hoekstra en Pier Giliam
Welpen
1e prijs Lisanne de Boer en Lyanne Hoitema
2e prijs Lene Merij Hiemstra en Sara Dijkstra
Pupillen en Schooljeugd
1e prijs Inke Nore Hiemstra en Else Bakker
2e prijs Afke Zijlstra en Fleur van Munsteren
Dames en Heren
1e prijs Redmer van der Meulen en Truus Overal
2e prijs Marrit Wielenga en Inge Bosch
Hier de foto’s van de Koningspartij

Basisschoolpartij d.e.l.

Een zeer vroege start voor kaatsvereniging S.F. Tsjom. De eerste wedstrijd van het seizoen al op 17 april 2024.
Voorheen was dit altijd een federatiewedstrijd van alle basisschoren in de gemeente Franekeradeel.
Maar tijden veranderen en daarom was deze wedstrijd bedoeld voor alle kinderen op de basisschool in de hele provincie. En wat we niet verwacht hadden was, dat er maar liefst 84 aanmeldingen binnen kwamen.
Hierdoor moesten we de wedstrijd aanpassen door in twee categorieën te kaatsen. 10 jaar en jonger, en 11-12 jaar. En moesten we genoodzaakt beginnen met 2 eersten gelijk.
Jammer genoeg zat het weer niet erg mee, het was koud en het regende in het begin, maar gelukkig werd het later droog. Door dat de scheidsrechters Ype, Arie, Johan, en Inge, de gang er goed in hielden, waren de prijswinnaars rond half 7 bekend.

Prijswinnaars bij de categorie 10 jaar of jonger
winnaarsronde
1e prijs Wybren Politiek en Syan Bults
2e prijs Brechje de Jong en Tjidde Buwalda
3e prijs Johannes Miedema en Yara van Oostrum
herkansing
1e prijs Mebius Hettinga en Brecht Korenblik
2e prijs Twan Staverman en Jilles Hijlkema

Prijswinnaars 11 en 12 jaar
winnaarsronde
1e prijs Hendrik Alkema en Marco Mast
2e prijs Timo de Vries en Niek Helvrich
3e prijs Jinse Durk de Jong en Johannes Heerma
Herkansing
1e prijs Redmer Dunnewind en Lianne Tolsma
2e prijs Hendrik Hoekstra en Dirk Regeling

Voor alle wedstrijdfoto’s klik op het plaatje of kijk bij foto’s

Kaatsclinic Door Yannha Palma in Martenahiem

Voor het behalen van Yannha Palma haar diploma als kaatstrainer, moest ze nog een kaatsclinic organiseren. Haar keuze was gevallen op de bewoners van het Martenahiem. De oudjes vonden het maar wat leuk om mee te doen aan alle opdrachten die ze had bedacht. Dit is goed te zien aan de foto’s die hier van zijn gemaakt. (klik maar op het plaatje).

Nachtkaatsen 8 september 2023

Winnaarsronde:
1e prijs Redmer Cnossen, Truus Overal, Inke Nore Hiemstra
2e prijs Jorrit Palma, Marrit Wielenga, Sanne Strikwerda
3e prijs Klaas Meinsma, Simon Benders, Marije van der Meulen
3e prijs Jurrit Osinga, Marrit Strikwerda, Else Bakker

verliezersronde:
1e prijs Auke van der Meulen, Gerbrich Koster, Jorick Tamminga
2e prijs Anne Piet Strikwerda, Hendrik Dunnewind, Renske Lemstra
3e prijs Frits Hoekstra, Jelmer Zijlstra, Doutzen Meppelink
e3 prijs Niels Strikwerda, Jacob Bosch, Lisette Bakker

KNKB welpen jongens en meisjes in A en B klasse

Zondag 2 juli waren de welpen jongens en meisjes te gast in Tzum.
Jammer genoeg waaide het heel hard, en dan is opslaan op een open veld in Tzum erg lastig.
Maar gelukkig bleef het droog, en konden de 4 wedstrijden in vlot tempo worden afgewerkt.
de prijswinnaars waren:
Jongens A klasse
1e prijs: Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl en Alex Boonstra St. Jacobiparochie
2e prijs: Tymen Bults Wommels en Collin Terpstra Witmarum
Jongens B klasse
1e prijs: Max Menage Witmarsum, en Noud Oostenveld Makkum
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, en Stijn Haaksma Dokkum
1e herkansing: Sido Agema Ferwerd, en Redmer Porte Oude Bildtzijl
2e herkansing: Tymen Stenekes Wommels, en Lennart Wagenaar Witmarsum

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s

Prijswinnaars Meisjes
A klasse
1e prijs: Frouke Patricia Blanke Bolsward, en Mette Tilma Mantgum
1e prijs: Marije Punter Reard, en Anouk Groen Winsum
B klasse
1e prijs: Elske Tassebajof Jonkerslan, en Sinne Mous Reard
2e prijs: Iris Tolsma Jirnsum, en Emma Tjeerdema Makkum

Straatkaatsen 2023

Woensdagavond 28, donderdagavond 29, en vrijdagavond 30 juni was het weer een gezellige drukte op de Voorstraat met het straatkaatsen. We mogen weer terug kijken op een zeer geslaagd evenement.
K.F. Wêz Wis Tsjom organiseerde dit evenement voor de 2e keer.
14 parturen hadden zich aangemeld 2 meer dan vorig jaar.
Na de eerste omloop op woensdag kaatsten de winnaars in de A klas en de verliezers in de B klas
Prijswinnaars waren:
A klas
1e prijs: Robin Benders, Jurrit Osinga, en Kevin Zijlstra
2e prijs: Jelmer Zijlstra, Jorrit Buwalda, en Meinderd-Jan Zijlstra
3e prijs: Reinoud Dijkstra, Bouwe Strikwerda, en Anne Piet Strikwerda
B klas
1e prijs: Yannah Palma, Jeldou Koopmans, en Johan Koster
2e prijs: Marrit Wielenga, Gerbrich Koster, en Lisa Molenaar
3e prijs: Douwe Joostema, Arjen Pieter Bouma, en Haye Tseard van der Hem

Klik maar op het plaatje voor alle foto’s van deze wedstrijd