Verslag Dames 1e klas KNKB

Dames 1e klasse. 25 mei 2019
Door elkaar loten met herkansing

Op 25 mei speelden de dames 1e klasse in Tsjom. Er stonden 25 kaatsters op papier. Nadat alle wanten goedgekeurd werden, kon de wedstrijd om 10.00 uur los. Er hing een ontspannende sfeer en er werd leuk gekaatst! Boven slagen, zitballen, grote kaatsen, kwaad ballen, alles kwam voorbij. Ook de zon liet zich nog een paar keer zien. Doordat Jeannette Jansma alleen in partuur 9 zat, moest er een aantal keer bijgeloot worden.

Lees verder

Ledenwedstrijd zaterdag 18 mei

Ledenwedstrijd zaterdag 18 mei

Op zaterdag 18 mei vond er een ledenwedstrijd plaats. Bij de welpen waren er 6 kaatsers. De 6 kaatsers kaatsen individu, 4 wedstrijden zaten ze bij andere maten. Op het einde zijn alle punten bij elkaar opgeteld. Jorick en Hielke hadden evenveel voor en tegen eersten. Daarom kregen ze beide een krans! Daarnaast was er voor iedereen een prijs.

Lees verder

Wedstrijdverslag Kind-ouderpartij zaterdag 1 september

Onder prima weersomstandigheden stonden er vandaag vele kinderen klaar om samen met hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot de ouder en kind partij te kaatsen. Ook waren er 4 heren en 2 dames die de strijd met elkaar zijn aangegaan.

Voor de jongste kids, de kabouters, was het hun eerste echte wedstrijd. Er stonden 7 kabouters op de lijst.
Wat waren ze aan elkaar gewaagd!
In de finale van de verliezersronde stonden Hielke Hettema en Feije Tamminga tegenover elkaar.  De heren gingen tegelijk op en maakten het erg spannend. Heit Johan en mem Thea mochten zo nu en dan ook een balletje keren. Op een stand van 5-5 6-6 sloeg Feije op en deze kwam midden in het perk terecht, een zitbal.

In de finale kaatsten Thymer & Klaas Dijkstra tegen Dennis van de Weide & Lucretia van der Brug.
Dit werd ook een spannende strijd. De heren gaven zich niet zomaar gewonnen en zorgden voor een mooie wedstrijd. Uiteindelijk ging de krans mee naar Hitzum, want Thymer en Klaas wonnen de wedstrijd met 5-3 6-4

Bij de welpen was er ook een mooie lijst met 8 partuur.
Piter & Sybren de Groot stonden in de finale van de verliezersronde tegenover Jorick en André Tamminga. Het werd niet een hele spannende partij, de heren Tamminga konden niet op tegen de tegenstanders en daarmee gingen Piter en Sybren met de prijs naar huis.
De finale werd iets spannender en er kwamen mee eersten aan de telegraaf te hangen. Jelmer en (tante) Marijke Zijlstra mochten het opnemen tegen Redmer  & (omke) Hauke van der Meulen. Maar toch ging de krans, wederom, mee naar Hitzum.

Bij de pupillen werd in twee poules van 3 partuur gekaatst. Ook hier werd fanatiek, maar vooral gezellig gekaatst.
In de A poule won het partuur van Jorrit en Wieger Palma en in de B poule kwamen Meindert Jan en Tabe Zijlstra als winnaars uit de bus.
De heren uit de A poule wonnen deze wedstrijd en deze kransen blijven dus in de buurt van Tzum.

 

Ook bij de schooljeugd werd er aanvankelijk ook in twee poules van 3 gekaatst, maar door een ongelukje in het veld viel Sybrich Westra uit.
Daarom werd door het bestuur besloten dat er in 1 poule verder zou worden gekaatst. Nu mochten de parturen 4x kaatsen.
De tweede prijs werd gewonnen door Berber en Auke van der Meulen en de winnaars Marrit Wielenga en (omke) Roelof Smedinga gingen met de kransen naar huis.

Er waren 4 heren die zich hadden aangemeld en 2 dames. Voor deze 6 leden zijn 3 verschillende lijsten gemaakt en zo konden ze individueel punten verzamelen.
De winnaar van deze strijd werd Redmer Cnossen, hij won alle 3 de wedstrijden en dus dik verdiend!
De tweede prijs werd gewonnen door Ingrid Hiemstra.

Uiteraard willen we ook graag de sponsor GAWA bedanken voor de leuke prijzen!

 

KNKB Prins en Prinsessen partij

Op zaterdag 7 juli vond de prins- en prinsessenpartij plaats in Tzum. Dit is een belangrijke wedstrijd voor de categorie pupillen (10&11 jaar). Er deden dit jaar maar liefst 52 jongens mee en 37 meisjes. Onder perfecte weeromstandigheden begonnen de eerste wedstrijden om 9.00 uur. Er zaten spannende en minder spannende partijen bij en iedereen deed goed zijn best.

Bij de jongens ging de finale van de verliezersronde tussen het partuur van Brent Jesse van Beem en Tsjisse Bruinsma tegen Silvan Elzinga en Tjitte Reitsma. Deze partij werd vol overtuiging gewonnen door Silvan en Tjitte. In de finale van de winnaarsronde ging het tussen het partuur van Jelvin Kaper en Edwin Arjen Yska tegen Remco Post en Jurre Reitsma. Deze partij werd met 5-3 gewonnen door Remco en Jurre.

In de verliezersronde finale van de meisjes namen Willianke Sipma en Maud Hellinga het op tegen Mara Anna Kuipers en Marleen Haarsma. Willianke en Maud wonnen deze partij met 5-1. De finale van de winnaarsronde werd gekaatst door Lisanne Scharringa en Marit Bleeker tegen Elske van Straten en Marleen Feenstra. Elske en Marleen waren te sterk voor Lisanne en Marit en wonnen met 5-1

Elk jaar wordt er een prins en een prinses uitgekozen door de commissie. De prins van dit jaar is Jurre Reitsma geworden en de prinses Elske van Straten. Zij mochten een ere rondje maken achterop de golfkar!

20180707-pupillen meisjes 20180707pupillen jongens
Wedstrijdfoto’s  Pupillen Meisjes  Wedstrijdfoto’s pupillen jongens