knkb schooljongens 12 juli

Wat fijn dat we op de valreep nog een wedstrijd konden organiseren voor de schooljongens die KNKB kaatsen, zij hadden nog geen wedstrijd ingepland voor afgelopen weekend en door de hulp van onze top vrijwilligers hebben we dit mogelijk gemaakt!

Met behulp van een goed protocol was het goed te doen om ons met zijn allen te houden aan de corona maatregelen. In de kantine en op de velden waren de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zodat we verantwoord konden kaatsen. Vandaag niet op het kaatsveld, dat in onderhoud was, maar op het voetbalveld dat ook in prima conditie was en ruim genoeg voor de perken en publiek.

Wij hadden er zin! Om iets na 9 uur meldden de eerste jongens zich al. Ze waren erg enthousiast om voor het eerst dit seizoen te kaatsen. Ook voor de ouders leek het wel een gezellige reünie (wel met afstand uiteraard).

Om klokslag 10 uur gaf scheidsrechter Rink Rudmer Sterk het schot om te starten.

Met 10 perken konden de eerste 20 parturen los. Ondanks de korte opgave tijd stond er maar liefst 47 jongens op de lijst.

Er werd erg sportief gekaatst door de jongens onder prachtige weersomstandigheden. Af en toe een klein briesje, een zonnestraal of een wolkje.

Na vele prachtige wedstrijden op het veld door alle parturen, was het partuur 3 die de derde prijs in ontvangst mochten nemen. Jorn de Vries (Oude Bildtzijl) en Douwe Faber (Pingjum) gaven niet op in de halve finale tegen de jongens van partuur 15, Jelte de Jong (Menaam) en Pieter Siebe Cuperus (Oosternijkerk), maar op een stand van 5-4 6-6 waren het toch Jelte en Pieter Siebe die een plekje in de finale kregen. Zij mochten het opnemen tegen partuur 18 dat werd gevormd door Jorrit Palma (Tzum) en Iwan Hiddinga (St. Annaparochie). Zij waren via een staand nummer in de finale beland.

Er werd door beide parturen volop gestreden om de punten maar op de stand 5-1 en 6-2 waren het Jorrit en Iwan die de krans mee naar huis mochten nemen.

De finale in de verliezersronde gingen tussen de parturen 17 met Nick van der Walt (Sexbierum) en Arjen Bauke Hofstra (Dronrijp) en 7 met Jardo Sterkenburg (Zweins) en Harmen Jacob Postma (Waaksens). Ook in deze partij werd goed gekaatst en werd geknokt voor elke punt maar uiteindelijk trokken Nick en Arjen Bauke aan het langste eind. Op een stand van 5-3 en 6-6 werd de partij beslist en werden Nick en Arjen Bauke de eerste in de verliezersronde en Jardo en Harmen Jacob de tweede.

Allemaal van harte gefeliciteerd met de prijs! Maar een prijs willen is zeker niet het belangrijkste vandaag… de jongens konden weer met veel plezier kaatsen en daarom kunnen we terugzien op een prachtige sportieve dag!

Graag willen we nog bedanken onze sponsors De Heus en Storteboom, de perkleg-vrijwilligers, onze huisfotograaf Lieuwe, de TC leden, de scheidsrechter en alle ouders die ons geholpen hebben om deze wedstrijd te organiseren.

Lieuwe Bosch heeft prachtige foto’s gemaakt die je kunt bekijken via deze link: https://myalbum.com/album/xqGRyPpHDjE6

Ledenvergadering uitgesteld

Uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering

 Tot nader te bepalen datum i.v.m. corona virus

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Aftreden bestuursleden / voorstellen nieuw bestuurslid
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Notulen voorjaarsvergadering d.d. maart 2019
 6. Jaarverslag 2019 (zie voor het jaarverslag op www.kfwezwis.nl)
 7. Toelichting Financieel jaarverslag 2019 / bevindingen Kascommissie

PAUZE

 • KNKB bespreking voorstellen algemene vergadering
 • Federatie
 • Wedstrijdagenda 2020
 • Sponsoracties
 • Rondvraag
 • Sluiting

Verslag en foto’s Kind-Ouder partij 14-9-2019

Ouder en kind partij 14 september 2019

De laatste ledenwedstrijd van het kaatsseizoen is vandaag van start gegaan. Een mooie dag met een blauwe lucht en rond de 22 graden werd erg leuk gekaatst! De wedstrijd begon vandaag wat later (12.00 uur) i.v.m. voetbal. Door te weinig opgave is het kaatsen voor de dames en heren niet door gegaan. Vele kinderen stonden klaar om met hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot te kaatsen. 

Lees verder

Nachtkaatsen 6 september


6-9-2019

Vandaag was het tijd voor alweer de ene laatste partij van dit seizoen, namelijk het nachtkaatsen. Dit jaar deden er zowel leden als niet-leden mee en was er een mooie lijst van 12 partuur. De eerste 10 parturen konden los. Er werd leuk gekaatst en er was veel tussenspel. Na een tijdje kwamen er dreigende luchten aan en begon het in de verte te flitsen en te donderen. Omdat het gelukkig nog ver van ons vandaag was is er eerst door gekaatst. Op een gegeven moment begon het harder te waaien, kwam het onweer dichterbij en kwamen de eerste dikke regendruppen. Na een goed besluit van scheidsrechter Lieuwe is er besloten om de wedstrijd stil te leggen. Met zijn allen is er geschuild in de kantine. Na 20 minuten was de hoosbui voorbij en was het onweer ons ook voorbij en kon er verder gekaatst worden. In de finale van de verliezersronde namen Jelle Cnossen, Janet Greidanus en Bianca Hiemstra het op tegen Jessye Greidanus, Siebrich Atsma en Marieke Meinsma. Er werd gestreden om elke punt waardoor er ook veel tussenspel ontstond. Uiteindelijk wisten Jelle, Janet en Bianca de partij te winnen.

Lees verder

Foto’s en verslag 56e Visserpartij

Visserpartij 2019                                      56e editie

Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee werd er genoten van de eerste zonnestralen, die later op de dag alleen maar meer kwamen schijnen. Zelfs de chocolade smolt uit de Amercian Cookies en konden de hitte moeilijk verdagen. Best bijzonder, aangezien er tijdens de afgelopen Visserpartijen vaak regenbuien aanwezig waren. Ideaal kaatsweer dus!

Lees verder

Prins- en prinsessenpartij 17 augustus 2019

Vandaag begon de dag regenachtig en winderig. Zelfs de kwaadpalen bleven niet overeind staan en moesten worden vervangen door kleinere stokken. Om 10 uur werd de wedstrijd geopend. Voordat de wedstrijden los gingen werd er eerst nog gezongen voor de jarigen. Bij de jongens konden alle parturen los. Bij de meisjes de eerste 10 parturen.

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s
Lees verder

Ledenpartij 15 juni 2019 en BBQ

Vanwege de voorspelde weersomstandigheden begon deze kaatsdag even een uurtje later. De eerste paar minuten kon er droog gekaatst worden, helaas bleef het de rest van de partij niet droog. Er werd leuk gekaatst, ondanks dat er soms even een pauze ingelast moest worden om de brilglazen te drogen.

Lees verder

Ledenpartij zachte bal + ledenpartij jeugd. 1 juni

Op een prachtige zonnige zaterdag werd er gekaatst door de jeugd en de

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20190601.jpg

senioren. Helaas was er weinig opgave bij de jeugd en hierdoor waren er in totaal 13 jeugdkaatsers. Alle categorieën kaatsten door elkaar. Er was één poule van 4 parturen. Partuur 2 & 3 hadden op het einde van de dag evenveel voor (16) en tegen eersten (12). Het ging tussen deze twee parturen om de tweede prijs.
Met twee punten verschil was de tweede prijs voor partuur 2; Redmer van der Meulen en Janet Adema. Partuur 1 wist 19 eersten te behalen en hiermee wonnen Simon Benders en Hielke Hettema de eerste prijs.

Lees verder