Start kaatsseizoen 2021

Het is alweer april en dat betekent dat het kaasseizoen voor de deur staat! We hopen dat jullie allemaal weer zin hebben om te kaatsen! Helaas heerst Corona nog steeds en zullen we ons aan de maatregelen moeten houden. Via deze weg willen we jullie over het één en ander informeren.  

Noteer alvast maandag 3 mei in de agenda. Dan staat, onder voorbehoud, onze algemene ledenvergadering op de planning. Deze zal online georganiseerd worden via Teams. Verdere informatie over de ledenvergadering volgt binnenkort.  

Daarnaast zijn jullie gewend om het Keatsnijs rond deze tijd van het jaar in de brievenbus te ontvangen. Helaas was en is er nog veel onzeker over de maatregelen omtrent Corona, vandaar dat we besloten hebben om het Keatsnijs boekje dit jaar niet uit te brengen. We zullen jullie via de mail op de hoogte houden van alle belangrijke informatie.  

Gelukkig kunnen we steeds een beetje meer. Zo mogen de Dames en Heren tot en met 26 jaar weer trainen en competitiekaatsen. Voor zowel Dames als Heren, zal dit plaatsvinden op de maandagavond. Om 19.00 uur begint de training en het competitiekaatsen zal starten om 19.30 uur. De eerste training staat gepland op maandag 19 april.  

Daarnaast mag er ook getraind worden bij de jeugd! De trainingen zullen plaatsvinden op dinsdagavond. Vanaf dinsdag 13 april gaan we weer los! Zorg ervoor dat je je opgeeft voor 6 april. Meer informatie over deze trainingen is te lezen op de flyer in de bijlage. Daarnaast wordt er donderdagavond 15 april om 18.30 uur gestart met het competitiekaatsen voor de welpen, pupillen en schooljeugd.  

De wedstrijden binnen de eigen verenigingen mogen doorgaan tot en met 26 jaar. Dit betekent dat er bij de jeugd gekaatst kan worden! Ook bij genoeg deelname, kan er tot en met 26 jaar ook bij de senioren gekaatst worden. De KNKB zal alle wedstrijden tot 4 juni niet laten doorgaan.  

Een volgend belangrijk punt is dat er dit seizoen in dezelfde categorieën wordt gekaatst. De leeftijdsgrenzen worden met een jaar opgeschoven. Hierdoor worden spelers tot 18 jaar beschouwd als jeugd. Zie onderstaand schema:  

Jongens en Meisjes (JO en MO 18) 15 en nog geen 18 jaar 
Schooljongens en –meisjes (JO en MO 15) 13 en nog geen 15 jaar 
Jongens en meisjes pupillen (JO en MO 13) 11 en nog geen 13 jaar 
Jongens en meisjes welpen (JO en MO 11) 9 en nog geen 11 jaar 
Jongens en meisjes kabouters (JO en MO 9) Nog geen 9 jaar 

Ten allen tijden geldt: denk aan de Coronamaatregelen! In de bijlage staat een poster, waar alles op terug te lezen is.  

En tot slot: Johanna zal na dit seizoen afscheid nemen. Lijkt het je leuk om het kaatsbestuur te versterken?! Stuur dan even een mailtje! Alle hulp is welkom!  

We kijken uit naar een sportief, gezellig en fanatiek kaatsseizoen! 

Zijn er nog vragen, mail gerust! 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur K.F. Wêz-Wis Tsjom  

Verslag en foto’s 50+ A en B klas

Onder de perfecte weersomstandigheden werd vandaag de 50+ partij voor de heren gekaatst. De zon scheen, de lucht was blauw en met een pittig windje werd er begonnen aan de eerste omloop. 

klik op het plaatje

In de A klasse werd gekaatst in 2 keer een poule. Hierbij ging de 3e prijs naar het partuur van Ludwig Seerden, Jan Heida en Jarig Katsma. De 2e prijs was voor Dirk Machiela, Egbert Bootsma en Hilbrand Smid. En het partuur van Ate Biersma, Piet Zondervan en Bertus Bootsma gingen vandaag met de krans naar huis. 

In de B klasse was er een mooie lijst van maar liefst 13 partuur. Hierdoor waren er twee 3e prijzen te verdelen. Deze gingen naar Henk Porte, Sipke Hiemstra, Wibe Hoitenga en het partuur van Eddy Sjollema, Douwe Leidenaar en Joop Bootsma. De finale ging tussen het partuur van Hans Diekman, Jan Volbeda en Jan de Boer tegen Jan de Jong, Henk Mulder en Harmen Tjalling Holwerda. Hierbij wisten Jan, Henk en Harmen Tjalling te krans te pakken. 

In de afvalronde was de prijs voor Teake Koster, Anne Brouwer en Roel Sijbesma. Het was een dag van rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, maar bovenal werd er sportief gekaatst! 

knkb schooljongens 12 juli

Wat fijn dat we op de valreep nog een wedstrijd konden organiseren voor de schooljongens die KNKB kaatsen, zij hadden nog geen wedstrijd ingepland voor afgelopen weekend en door de hulp van onze top vrijwilligers hebben we dit mogelijk gemaakt!

Met behulp van een goed protocol was het goed te doen om ons met zijn allen te houden aan de corona maatregelen. In de kantine en op de velden waren de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zodat we verantwoord konden kaatsen. Vandaag niet op het kaatsveld, dat in onderhoud was, maar op het voetbalveld dat ook in prima conditie was en ruim genoeg voor de perken en publiek.

Wij hadden er zin! Om iets na 9 uur meldden de eerste jongens zich al. Ze waren erg enthousiast om voor het eerst dit seizoen te kaatsen. Ook voor de ouders leek het wel een gezellige reünie (wel met afstand uiteraard).

Om klokslag 10 uur gaf scheidsrechter Rink Rudmer Sterk het schot om te starten.

Met 10 perken konden de eerste 20 parturen los. Ondanks de korte opgave tijd stond er maar liefst 47 jongens op de lijst.

Er werd erg sportief gekaatst door de jongens onder prachtige weersomstandigheden. Af en toe een klein briesje, een zonnestraal of een wolkje.

Na vele prachtige wedstrijden op het veld door alle parturen, was het partuur 3 die de derde prijs in ontvangst mochten nemen. Jorn de Vries (Oude Bildtzijl) en Douwe Faber (Pingjum) gaven niet op in de halve finale tegen de jongens van partuur 15, Jelte de Jong (Menaam) en Pieter Siebe Cuperus (Oosternijkerk), maar op een stand van 5-4 6-6 waren het toch Jelte en Pieter Siebe die een plekje in de finale kregen. Zij mochten het opnemen tegen partuur 18 dat werd gevormd door Jorrit Palma (Tzum) en Iwan Hiddinga (St. Annaparochie). Zij waren via een staand nummer in de finale beland.

Er werd door beide parturen volop gestreden om de punten maar op de stand 5-1 en 6-2 waren het Jorrit en Iwan die de krans mee naar huis mochten nemen.

De finale in de verliezersronde gingen tussen de parturen 17 met Nick van der Walt (Sexbierum) en Arjen Bauke Hofstra (Dronrijp) en 7 met Jardo Sterkenburg (Zweins) en Harmen Jacob Postma (Waaksens). Ook in deze partij werd goed gekaatst en werd geknokt voor elke punt maar uiteindelijk trokken Nick en Arjen Bauke aan het langste eind. Op een stand van 5-3 en 6-6 werd de partij beslist en werden Nick en Arjen Bauke de eerste in de verliezersronde en Jardo en Harmen Jacob de tweede.

Allemaal van harte gefeliciteerd met de prijs! Maar een prijs willen is zeker niet het belangrijkste vandaag… de jongens konden weer met veel plezier kaatsen en daarom kunnen we terugzien op een prachtige sportieve dag!

Graag willen we nog bedanken onze sponsors De Heus en Storteboom, de perkleg-vrijwilligers, onze huisfotograaf Lieuwe, de TC leden, de scheidsrechter en alle ouders die ons geholpen hebben om deze wedstrijd te organiseren.

Lieuwe Bosch heeft prachtige foto’s gemaakt die je kunt bekijken via deze link: https://myalbum.com/album/xqGRyPpHDjE6

Ledenvergadering uitgesteld

Uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering

 Tot nader te bepalen datum i.v.m. corona virus

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Aftreden bestuursleden / voorstellen nieuw bestuurslid
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Notulen voorjaarsvergadering d.d. maart 2019
 6. Jaarverslag 2019 (zie voor het jaarverslag op www.kfwezwis.nl)
 7. Toelichting Financieel jaarverslag 2019 / bevindingen Kascommissie

PAUZE

 • KNKB bespreking voorstellen algemene vergadering
 • Federatie
 • Wedstrijdagenda 2020
 • Sponsoracties
 • Rondvraag
 • Sluiting

Verslag en foto’s Kind-Ouder partij 14-9-2019

Ouder en kind partij 14 september 2019

De laatste ledenwedstrijd van het kaatsseizoen is vandaag van start gegaan. Een mooie dag met een blauwe lucht en rond de 22 graden werd erg leuk gekaatst! De wedstrijd begon vandaag wat later (12.00 uur) i.v.m. voetbal. Door te weinig opgave is het kaatsen voor de dames en heren niet door gegaan. Vele kinderen stonden klaar om met hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot te kaatsen. 

Lees verder

Nachtkaatsen 6 september


6-9-2019

Vandaag was het tijd voor alweer de ene laatste partij van dit seizoen, namelijk het nachtkaatsen. Dit jaar deden er zowel leden als niet-leden mee en was er een mooie lijst van 12 partuur. De eerste 10 parturen konden los. Er werd leuk gekaatst en er was veel tussenspel. Na een tijdje kwamen er dreigende luchten aan en begon het in de verte te flitsen en te donderen. Omdat het gelukkig nog ver van ons vandaag was is er eerst door gekaatst. Op een gegeven moment begon het harder te waaien, kwam het onweer dichterbij en kwamen de eerste dikke regendruppen. Na een goed besluit van scheidsrechter Lieuwe is er besloten om de wedstrijd stil te leggen. Met zijn allen is er geschuild in de kantine. Na 20 minuten was de hoosbui voorbij en was het onweer ons ook voorbij en kon er verder gekaatst worden. In de finale van de verliezersronde namen Jelle Cnossen, Janet Greidanus en Bianca Hiemstra het op tegen Jessye Greidanus, Siebrich Atsma en Marieke Meinsma. Er werd gestreden om elke punt waardoor er ook veel tussenspel ontstond. Uiteindelijk wisten Jelle, Janet en Bianca de partij te winnen.

Lees verder

Foto’s en verslag 56e Visserpartij

Visserpartij 2019                                      56e editie

Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee werd er genoten van de eerste zonnestralen, die later op de dag alleen maar meer kwamen schijnen. Zelfs de chocolade smolt uit de Amercian Cookies en konden de hitte moeilijk verdagen. Best bijzonder, aangezien er tijdens de afgelopen Visserpartijen vaak regenbuien aanwezig waren. Ideaal kaatsweer dus!

Lees verder