Verslag en foto’s Kind ouder partij

Er waren een mooi aantal kabouters aanwezig met hun ouders. Met soms een traan, maar vooral een lach op het gezicht werd er spannend gekaatst bij deze jongste categorie. Wat hebben we toch een talent rondlopen op het kaatsveld in Tzum. Alle kabouters hebben ontzettend hun best gedaan er kregen allemaal een kleinigheidje. De 2e prijs in de verliezersronde was voor Fleur en Stefan Bakker. De 1e prijs in deze ronde was voor Sara en Irene Dijkstra. In de winnaarsronde streden Lianne en Lyanne en vaders tegen elkaar. De krans was deze dag voor Lyanne en Jan Hoitema. Waarbij de 2e prijs voor Lianne en Henk-Jan Tolsma was. 

Lees verder

Huldiging Freule Partuur

Zaterdag 11 september zijn de de jongens Steven Koster, Robin Benders, en Jorrit Palma, in het zonnetje gezet met de overwinning van de Freule partij in Wommels. Na het officiële gedeelte en de bijbehorende cadeau’s was er nog volop feest in de kantine van het Lyntse park.
Klik maar op het plaatje voor de foto’s en het filmpje.

Verslag nachtkaatsen

Op 20 augustus om 20.00 uur mochten we starten met het nachtkaatsen. “ De Boerenpartij”, zoals de naam al zegt, wordt door de boeren van Tzum gesponsord. Marieke heeft van dit sponsorgeld leuke boeren boodschappen pakketjes bij de Jumbo gehaald. Iedereen die ouder is dan 12 jaar mag meedoen, ook wanneer je niet lid bent.

Lees verder

Freule winnaars gehuldigd in Gemeentehuis

It partoer fan Tsjom mei Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma wûn ôfrûne woansdei de Freule party yn Wommels.

🥇

It wie de earste kear yn de skiednis dat de keatsferiening K.F. Wêz-Wis Tsjom de Villa mei nei hûs nimme mocht. Wat in prestaasje fan de jonges!Fannemoarn waarden sy dan ek fan herte lokwinske troch wethâlders Caroline de Pee en Nel Haarsma op it gemeentehûs. Mei in

☕️

bakje/frisje en fansels in

🍰

gebakje waard der yn ‘e riedsseal weromsjoen op de machtige keatsdei fan de Tsjommers. De froulje Gerbrich Koster en Yannah Palma wienen ek gesellich meikommen fanút Tsjom. Sy hellen ferline wike sneon mei harren maat Marrit Wielenga in knappe tredde priis op ‘e Ald Meiers party yn Hitsum.

🥉

Fantastysk dien dames en hearen, fan herte lokwinske!!

Tzum wint de 119ste Freule

Afgelopen woensdag was het feest in Tzum. De jongens kaatsers Seven Koster, Robin Benders, en Jorrit Palma, hebben onder leiding van Johan Koster de Freule partij in Wommels gewonnen. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat Tzum de Freule wint. klik maar op het plaatje voor de foto’s

KNKB meisjes afdeling + opstap 31 juli 2021

Vandaag stond de wedstrijd van de meisjes afdeling + opstap op de planning. Waar de voorspellingen van het weer van te voren nog niet zo best leken, was er bij aankomst van de kaatsers op het veld een stralende zon aanwezig. 

Zo waren de eerste opmerkingen ook: ‘Hé, heeft het hier niet geregend?’  en ‘Wat is het hier heerlijk weer!’ Ja, welkom op het prachtige kaatsveld in Tsjom, waar de zon schijnt en de wind present is! 

Lees verder

Verslag ledenwedstrijd 19 juni 2021

Vandaag stond er weer een ledenpartij op de planning. Het weer zag er gelukkig goed uit. Het was een fijne dag want alle categorieën mochten weer los! Dit betekend dat de senioren ook weer mochten kaatsen! Er werd gekaatst in 4 categorieën. Ook de kabouters mochten vandaag weer een wedstrijd kaatsen. 


Bij de kabouters waren er 7 meisjes. Er werd individueel gekaatst! Iedereen mocht drie wedstrijden kaatsen. Op het einde werden alle eersten bij elkaar opgeteld en werd het nog erg spannend! Bijna iedereen had wel een keer gewonnen vandaag. Er waren 3 meisjes die 14 eersten hadden, namelijk Mirthe, Fleur en Lisanne. Daarna kwam Sara met 15 eersten. Lene Merij heeft in totaal 18 eersten gehaald. Zowel Lyanne H als Lianne T had 19 eersten! Ook hadden ze evenveel tegen eersten! Lianne T had uiteindelijk iets meer punten van de onderste rij waardoor zij er met de krans naar huis ging! Voor alle kabouters was er vandaag een prijs! 

Lees verder

Verslag Prins en Prinsessen partij

Vandaag was het zover, de eerste KNKB wedstrijd voor de pupillen van dit jaar ging los! Op het programma stond vandaag de Prins- en Prinsessenpartij. Bij de jongens waren er 45 kaatsers en bij de meisjes 50 kaatsers. Een mooie lijst!

Om 9.00 uur ging de wedstrijd los. Na een woordje van de voorzitter van Wêz-Wis Tsjom werden de parturen omgeroepen door de omroeper Harry Benders.

Het was een mooi gezicht om te kijken dat er zoveel pupillen jongens en meisjes aan het kaatsen waren.

Lees verder

Verslag en foto’s Pearke keaten en ledenwedstrijd jeugd

Zaterdag 29 mei was het dan zover: ook de kaatsers boven de 26 mochten meedoen met de pearke keats activiteit! En wat was er een opkomst. Maar liefst 13 partuur stonden er op de lijst.Er werden spannende omlopen gekaatst. Veel eersten werden aan de telegraaf gehangen. Wat een gezelligheid om weer met zoveel kaatsers te mogen kaatsen. Uiteindelijk was de eerste prijs in de verliezersronde voor Inge Bosch en Jacob Bosch en de tweede prijs Marrit Wielinge en Simon Benders. In de winnaarsronde werd er gestreden om twee derde prijzen. Deze zijn gewonnen door Marieke Meinsma en Klaas Meinsma en Marije van der Meulen en Steven Koster. De finale, die tot het laatste eerst enorm spannend was, werd gestreden tussen Siebrich Atsma, Wesley van de Wint en Marrit Strikwerda en Frits Hoekstra. Deze dag gingen Marrit en Frits er met de krans vandoor!
Bij de jeugd werd er gekaatst in de welpen en pupillen categorie. Verschillende uitslagen kwamen hier voorbij. Er werden mooie partijen gekaatst. Alle kinderen streden individueel weer voor een prijs! Daarbij was derde prijs bij de welpen voor Marlies Dijkstra, de tweede prijs ging naar Frouk Oosterhaven en Else Bakker ging met de krans naar huis. Bij de pupillen ging de strijd tussen vijf kinderen. Hierbij was de tweede prijs voor Jelmer Zijlstra en was de krans voor Janet Adema.
Waar de dag nog wat bewolkt begon, eindigde deze in de volle zon! Iedereen bedankt voor deze fanatieke, sportieve, gezellige en stralende kaatsdag!

klik op het plaatje voor de foto’s

Verslag en foto’s ledenwedstrijd jeugd

klik op het plaatje voor de foto’s

Vandaag was het weer tijd voor een ledenwedstrijd. Bijzonder aan deze dag was dat de kabouters ook een eigen wedstrijd hadden! Het leek niet een bijzondere dag te worden wat betreft het weer. Het was erg bewolkt en zo nu en dan viel er een bui. Dankzij drie kinderopvangen uit Tsjom konden alle jeugdkaatsers een prijs krijgen! Bedankt Villa Hakuna Matata, Kinderopvang Oebele! Tzum en Kinderopvang It Elfkes Plakje!! 

Lees verder