Verslag en foto’s Kind ouder partij

Er waren een mooi aantal kabouters aanwezig met hun ouders. Met soms een traan, maar vooral een lach op het gezicht werd er spannend gekaatst bij deze jongste categorie. Wat hebben we toch een talent rondlopen op het kaatsveld in Tzum. Alle kabouters hebben ontzettend hun best gedaan er kregen allemaal een kleinigheidje. De 2e prijs in de verliezersronde was voor Fleur en Stefan Bakker. De 1e prijs in deze ronde was voor Sara en Irene Dijkstra. In de winnaarsronde streden Lianne en Lyanne en vaders tegen elkaar. De krans was deze dag voor Lyanne en Jan Hoitema. Waarbij de 2e prijs voor Lianne en Henk-Jan Tolsma was. 

Zaterdag 11 september was het dan zover: de laatste ledenwedstrijd van het seizoen. Na een regenachtige ochtend, begon de wedstrijd om 12.00 uur en wel zonder regen! 

In de categorie bij de welpen stonden 5 partuur op papier. Deze parturen kaatsen allemaal tegen elkaar en kaatsen deze dag maarliefst 4 keer! Wat waren hier ook spannende partijen met 5 eersten gelijk! Alle kaatsers hebben een kleinigheidje gekregen. De parturen met de meeste punten waren Else en Hilbrand Bakker en Afke en Anke Zijlstra. Het partuur van Afke en Anke Zijlstra ging met de krans naar huis! 

Bij de senioren kaatsen vandaag ook de pupillen en schooljeugd mee. Hier stonden 6 partuur op papier en werd er gekaatst met een luchtbal. In 2 pouletjes werd er gekaatst op deze mooie zaterdagmiddag. De winnaars van de twee pouletjes streden in de finale tegen elkaar. Dit was het partuur van Redmer en Auke van der Meulen en Cornelis Rusticus en Jancko Bosch. Na een mooie finale wist het partuur van der Meulen de krans binnen te slepen. 

We kijken terug op een gezellige, mooie en sportieve kaatsdag! Iedereen bedankt! 

Reacties zijn gesloten.