De jeugd van KF Wêz Wis Tsjom

De jeugd van K.F. Wêz-Wis Tsjom

Bij de jeugd hebben we op dit moment ongeveer 50 leden, gelijk aan voorgaand kaatsseizoen. Ook dit jaar zullen velden goed gevuld zijn met enthousiaste jeugdkaatsers tijdens de leden-, Federatie- en KNKB wedstrijden in en rond Tsjom. Dat is gezond voor een vereniging als de onze. De jeugd heeft immers de toekomst! We zijn hier dan ook erg blij mee. Het spreekt niet altijd voor zich dat elke jeugdcategorie bestaansrecht heeft. De pupillen, de jongens en de meisjes zijn net als voorgaand jaar de grootste groepen. De welpen en schooljeugd groep zijn niet groot, ongeveer 7 á 8 kaatsers per categorie.

Wij als bestuur kijken uit naar een plezierig en sportief kaatsseizoen! 

Ledenwedstrijden
We hebben weer een aantal ledenwedstrijden op het programma dit jaar. Op 24 augustus 2019 zal de jaarlijkse kind-ouder partij plaatsvinden, dit is tevens de afsluitende Ledenwedstrijd voor de jeugd.

Federatie
De Federatie Franekeradeel heeft de schouders er weer redelijk onder gezet en alles weer aardig op orde gekregen. Voor komend seizoen staan er weer een aantal wedstrijden op de planning, waaronder één afdelingswedstrijd en een viertal federatie cyclus wedstrijden. Daarnaast staat uiteraard de Franekeradeelpartij op de planning voor zaterdag 7 september, deze zal plaatsvinden in Peins.

Dispensatie spelers op verenigingsniveau
Een ieder die een dergelijk verzoek doet moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij het gehele seizoen in die categorie deelneemt aan de wedstrijden. Dit geldt ook voor de wedstrijd variant, zoals bijvoorbeeld de kind-ouder partij.

Trainingen
De wintertrainingen zijn inmiddels in volle gang. Erwin Atsma traint de welpen in de sportzaal van dorpshuis De Moeting in Tsjom. Harry Benders en Cornelis Rusticus trainen de schooljeugd in Sporthal De Trije in Franeker. In de week van 15 april maken we de overstap van de zaal naar het veld. De trainingen voor de kabouters beginnen na de meivakantie. Hennie Yntema en Anke Zijlstra zullen training geven aan de kabouters. Alle kinderen, die op 1 januari 2019 6 of 7 jaar waren mogen hier aan meedoen.

Opslagafstanden bij ledenpartijen
Hiervoor gelden voor de federatiekaatsers de afstanden zoals bepaald voor de federaties. KNKB-kaatsers moeten zich houden aan de afstanden voor de KNKB-wedstrijden. Iedereen die met gemak de KNKB afstand kan halen moet bij de KNKB -opslag opslaan. Ook al heb je nog nooit KNKB gekaatst. De opslag afstanden voor de Federatiekaatsers en de KNKB kaatsers worden op het kaatsveld apart aangegeven. De KNKB kaatsers slaan op van achter de gele lijn. Federatiekaatsers slaan op van achter de witte lijn.

Voor alle duidelijkheid
De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar ingedeeld
in de volgende categorieën (spelers tot 17 jaar worden beschouwd als jeugd):
a. meisjes en dames:
– meisjeswelpen : nog geen 10 jaar;
– meisjespupillen : 10 en nog geen 12 jaar;
– schoolmeisjes : 12 en nog geen 14 jaar;
– meisjes : 14 en nog geen 17 jaar;
– junioren dames : 17 en nog geen 22 jaar;
– dames : 22 jaar en ouder.
b. jongens en heren:
– jongenswelpen : nog geen 10 jaar;
– jongenspupillen : 10 en nog geen 12 jaar;
– schooljongens : 12 en nog geen 14 jaar;
– jongens : 14 en nog geen 17 jaar;
– junioren heren : 17 en nog geen 22 jaar;
– senioren : 22 jaar en ouder.
Zoals al eerder genoemd is voor de welpen categorie niet de leeftijd maar de opslagafstand bepalend voor deelname. Dit is een regel die door de KNKB is opgesteld. Als vereniging zijn wij lid van de KNKB, en gelden deze regels ook bij ons.
 Aan deze regel zit voor de welpencategorie echter een ‘maar’ verbonden, namelijk de opslagafstand.

Op verenigingsniveau;

Als een kind, dat nog geen 8 jaar is op 1 januari, maar wel de opslagafstand haalt welke voorgeschreven is voor de categorie welpen, mag hij/zij mee kaatsen bij de ledenpartijen. Ook competitiekaatsen en trainen mag dan. Uiteraard dien je dan wel lid te worden van de vereniging. De opslagafstand voor jongens is 11 meter, voor meisjes is dat 9 meter.

(De pupillen afstand is voor jongens 15 meter en voor meisjes 12 meter. Schooljeugd jongens 19 meter en schoolmeisjes 16 meter).

Hiervoor kunnen de ouders een verzoek indienen bij de jeugdcommissie. Vervolgens volgt er een test afgenomen door de clubtrainer (op verzoek van de jeugdcommissie) en door een jeugdcommissielid.

Op Federatie niveau;

Voor deelname aan de Federatie wedstrijden moet je op 1 januari 8 jaar zijn. Daarbij moet je de opslagafstand van de welpen beheersen.

Op KNKB niveau;

De opslag regel is hetzelfde als bij de vereniging, echter is de opslagafstand 3 meter verder.

Op de uitgeschreven wedstrijden van de KNKB mag hij/zij meedoen, mits hij/zij lid is van de plaatselijke vereniging.

KNKB en Federatie afdelingsparturen
Afdelingsparturen KNKB en Federatie worden samengesteld door de jeugdcommissie en trainers. De uitgangspositie is dat het sterkste partuur wordt opgesteld en ten alle tijden intact blijft.

One-Wall
Enkele leden zijn al fanatiek bezig met deze variant op ons traditionele spel. Omdat deze sport snel aan populariteit wint willen we dit ook graag bij onze leden onder de aandacht brengen. Het is een spel dat zowel door jeugd- als seniorenkaatsers kan worden gespeeld.

Wederom proberen wij de mobiele “Wall” van de KNKB naar het kaatsveld in Tsjom te laten komen voor een demonstratie van deze tak van sport. Wij doen ons uiterste best om dit in de loop van het seizoen te realiseren.