Spelregels

Spelregels

 

 

De onderstaande spelregels zijn van toepassing op het Pearkekeatsen: – er wordt gekaatst met een luchtbal; – het perk is verdeeld in twee vakken; – de vrouw staat voor in het perk en slaat voor best op; – de man staat achterin en slaat voor minst op; – de man slaat op op de man, mocht de bal in het voorste vak komen dan is de bal voor; – de man mag niet in het voorste vak komen, dan is het partuur de punten kwijt;  
Voor het Generatiekaatsen gelden de volgende regels: – het partuur bestaat uit 3 personen, waarvan minimaal 1 dame; – de personen dienen uit de verschillende leeftijdscategorieën te komen: – 1 uit categorie 14 t/m 25 jaar; – 1 uit categorie 26 t/m 45 jaar; – 1 uit categorie 46 jaar of ouder – 1 persoon van het partuur dient lid te zijn van K.F. “Wêz Wis Tsjom”; – je kunt je opgeven met wie je wil, met inachtneming van bovengenoemde (hoeft geen familie te zijn); – er wordt gekaatst met een luchtbal; – iedere speler heeft een functie;
De volgende spelregels zijn samengesteld voor de Ouder en Kind-partij: -er wordt gekaatst met een kunstof kaatsbal i.p.v. luchtbal; – het perk is verdeeld in twee vakken; – het kind staat voor in het perk en slaat voor best op; – de ouder staat achterin en slaat voor minst op; – de ouder mag niet in het voorste vak komen, dan is het partuur de punten kwijt; – de ouder moet opslaan op de andere ouder, niet op het kind; – de mannelijke ouder mag niet in 1x boven slaan, dan is het partuur de punten kwijt.