KNKB Wedstrijden

Deelname aan KNKB – wedstrijden knkb

Als je mee wilt doen aan de KNKB-wedstrijden dan geldt hiervoor dat je aan de minimale KNKB opslagafstand van jouw categorie moet voldoen. Deze staan vermeld op de site. Via www.knkb.nl  kun je je opgeven voor de wedstrijden van de KNKB met behulp van je bondsnummer, die op de Sportpas vermeld staat.

Opgave moet vóór dinsdagavond 19.00 uur voorafgaande aan de wedstrijd. Mocht je je bondsnummer kwijt zijn, dan kun je deze opvragen via wwtopgave@live.nl.

Voor onze KNKB-kaatsers hebben wij KNKB-shirts beschikbaar. Hierbij het uitdrukkelijke verzoek deze alleen te dragen tijdens KNKB wedstrijden! Met ingang van dit seizoen beschikken wij over nieuwe KNKB shirts en broekjes. De shirts kunnen aan het begin van het seizoen worden opgehaald bij Janny Wielenga, Terpzicht 8. Na de laatste wedstrijd van het seizoen de shirts en overige verenigingskleding graag schoon en heel terugbrengen bij Janny Wielenga. Wij vragen geen huur voor de kleding maar zullen wel kosten in rekening brengen als de kleding niet in goede staat terug wordt gebracht.

De wedstrijden van de KNKB zijn terug te vinden op www.knkb.nl.

Zowel voor de Federatie als voor de KNKB worden er afdelingswedstrijden georganiseerd. De samenstelling van de parturen ten aanzien van de jeugd die voor Tsjom afgevaardigd worden, ligt in handen van het jeugdbestuur in combinatie met de trainers. De afdelingsparturen dienen aangemeld te worden door de vereniging.

Voor de senioren zijn er ook afdelingswedstrijden. Op de site van K.F. Wêz Wis Tsjom staan de data vermeld. Indien je met een partuur wilt deelnemen, kun je dat aangeven via wwtopgave@live.nl. De vereniging zorgt dan voor aanmelding.

De inleggelden voor individuele KNKB wedstrijden zijn voor eigen rekening. De inleg voor afdelingsparturen wordt betaald door de vereniging.