KNKB Wedstrijden

Deelname aan KNKB – wedstrijden knkb

Als je mee wilt doen aan de KNKB-wedstrijden dan geldt hiervoor dat je aan de minimale KNKB opslagafstand van jouw categorie moet voldoen. Deze staan vermeld op de site. Via www.knkb.nl kun je je opgeven voor de wedstrijden van de KNKB met behulp van je bondsnummer, die op de Sportpas vermeld staat.

Opgave moet vóór dinsdagavond 20.00 uur voorafgaande aan de wedstrijd. Mocht je je bondsnummer kwijt zijn, dan kun je deze opvragen via wwtopgave@live.nl.

Voor onze KNKB-kaatsers hebben wij KNKB-shirts beschikbaar. Hierbij het uitdrukkelijke verzoek deze alleen te dragen tijdens KNKB wedstrijden! De shirts kunnen aan het begin van het seizoen worden opgehaald bij Marieke Meinsma, Nieuwbuurtsterweg 28. Na de laatste wedstrijd van het seizoen de shirts en broekjes graag schoon en heel terugbrengen bij Marieke Meinsma. Wij vragen geen huur voor de kleding maar zullen wel kosten in rekening brengen als de kleding niet in goede staat terug wordt gebracht.

De wedstrijden van de KNKB zijn terug te vinden op www.knkb.nl.

Zowel voor de Federatie als voor de KNKB worden er afdelingswedstrijden georganiseerd. De samenstelling van de parturen ten aanzien van de jeugd die voor Tzum afgevaardigd worden, ligt in handen van het jeugdbestuur in combinatie met de trainers. De afdelingsparturen dienen aangemeld te worden door de vereniging.

De inleggelden voor individuele KNKB wedstrijden zijn voor eigen rekening. De inleg voor afdelingsparturen wordt betaald door de vereniging.