Ledenwedstrijd met Zachte bal op 22 juni 2024

Eindelijk was het eens mooi weer, dus goed insmeren voor de wedstrijd.
De jeugd was ook nu weer goed vertegenwoordigd, maar bij de senioren viel het weer tegen.
iedereen kaatste met de zachte bal.
De kabouters en welpen kaatsen allemaal in een poule van 4, en konden dus 3 keer kaatsen.
Bij de pupillen hadden 6 personen zich opgegeven, en kaatsten iedere keer weer met iemand anders.
In totaal hebben ze 4x gekaatst.
Bij de senioren waren 5 dames en 5 heren die konden dus mooi in een poule van 5 kaatsen.
De jeugd was rond half 2 klaar. Bij de senioren waren ze nog lang niet zover vandaar de de prijzen bij de jeugd alvast weden uitgereikt door Cornelis.

Klik op het plaatje voor de wedstrijd foto’s

De prijswinnaars waren:

Pré Kabouters
1e prijs Jort Hoekstra en Mart Strikwerda
2e prijs Almer Strikwwerda en Jurre Strikwerda
3e prijs Niek Strikwerda en Daan Dijkstra
3e prijs Sven Atema en Brecht Walburg
Kabouters
1e prijs Jilke Hoekstra en Milou Wielenga
2e prijs Herre Dijkstra en Lianne van der Weij
3e prijs Jorn Strikwerda en Marije Walburg
3e prijs Jildou Tolsma en Fleur Atema
Welpen
1e prijs Lianne Tolsma en Mirthe Hoitema
2e prijs Lisanne de Boer en Dine Bosch
Pupillen
1e prijs Ties Hettema
2e prijs Fleur van Munsteren
Senioren
1e prijs Thea Viëtor en Hessel Wielenga
2e prijs Truus Overal en Hessel Westra

Reacties zijn gesloten.