Wedstrijdverslag Kind-ouderpartij zaterdag 1 september

Onder prima weersomstandigheden stonden er vandaag vele kinderen klaar om samen met hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot de ouder en kind partij te kaatsen. Ook waren er 4 heren en 2 dames die de strijd met elkaar zijn aangegaan.

Voor de jongste kids, de kabouters, was het hun eerste echte wedstrijd. Er stonden 7 kabouters op de lijst.
Wat waren ze aan elkaar gewaagd!
In de finale van de verliezersronde stonden Hielke Hettema en Feije Tamminga tegenover elkaar.  De heren gingen tegelijk op en maakten het erg spannend. Heit Johan en mem Thea mochten zo nu en dan ook een balletje keren. Op een stand van 5-5 6-6 sloeg Feije op en deze kwam midden in het perk terecht, een zitbal.

In de finale kaatsten Thymer & Klaas Dijkstra tegen Dennis van de Weide & Lucretia van der Brug.
Dit werd ook een spannende strijd. De heren gaven zich niet zomaar gewonnen en zorgden voor een mooie wedstrijd. Uiteindelijk ging de krans mee naar Hitzum, want Thymer en Klaas wonnen de wedstrijd met 5-3 6-4

Bij de welpen was er ook een mooie lijst met 8 partuur.
Piter & Sybren de Groot stonden in de finale van de verliezersronde tegenover Jorick en André Tamminga. Het werd niet een hele spannende partij, de heren Tamminga konden niet op tegen de tegenstanders en daarmee gingen Piter en Sybren met de prijs naar huis.
De finale werd iets spannender en er kwamen mee eersten aan de telegraaf te hangen. Jelmer en (tante) Marijke Zijlstra mochten het opnemen tegen Redmer  & (omke) Hauke van der Meulen. Maar toch ging de krans, wederom, mee naar Hitzum.

Bij de pupillen werd in twee poules van 3 partuur gekaatst. Ook hier werd fanatiek, maar vooral gezellig gekaatst.
In de A poule won het partuur van Jorrit en Wieger Palma en in de B poule kwamen Meindert Jan en Tabe Zijlstra als winnaars uit de bus.
De heren uit de A poule wonnen deze wedstrijd en deze kransen blijven dus in de buurt van Tzum.

 

Ook bij de schooljeugd werd er aanvankelijk ook in twee poules van 3 gekaatst, maar door een ongelukje in het veld viel Sybrich Westra uit.
Daarom werd door het bestuur besloten dat er in 1 poule verder zou worden gekaatst. Nu mochten de parturen 4x kaatsen.
De tweede prijs werd gewonnen door Berber en Auke van der Meulen en de winnaars Marrit Wielenga en (omke) Roelof Smedinga gingen met de kransen naar huis.

Er waren 4 heren die zich hadden aangemeld en 2 dames. Voor deze 6 leden zijn 3 verschillende lijsten gemaakt en zo konden ze individueel punten verzamelen.
De winnaar van deze strijd werd Redmer Cnossen, hij won alle 3 de wedstrijden en dus dik verdiend!
De tweede prijs werd gewonnen door Ingrid Hiemstra.

Uiteraard willen we ook graag de sponsor GAWA bedanken voor de leuke prijzen!

 

KNKB Prins en Prinsessen partij

Op zaterdag 7 juli vond de prins- en prinsessenpartij plaats in Tzum. Dit is een belangrijke wedstrijd voor de categorie pupillen (10&11 jaar). Er deden dit jaar maar liefst 52 jongens mee en 37 meisjes. Onder perfecte weeromstandigheden begonnen de eerste wedstrijden om 9.00 uur. Er zaten spannende en minder spannende partijen bij en iedereen deed goed zijn best.

Bij de jongens ging de finale van de verliezersronde tussen het partuur van Brent Jesse van Beem en Tsjisse Bruinsma tegen Silvan Elzinga en Tjitte Reitsma. Deze partij werd vol overtuiging gewonnen door Silvan en Tjitte. In de finale van de winnaarsronde ging het tussen het partuur van Jelvin Kaper en Edwin Arjen Yska tegen Remco Post en Jurre Reitsma. Deze partij werd met 5-3 gewonnen door Remco en Jurre.

In de verliezersronde finale van de meisjes namen Willianke Sipma en Maud Hellinga het op tegen Mara Anna Kuipers en Marleen Haarsma. Willianke en Maud wonnen deze partij met 5-1. De finale van de winnaarsronde werd gekaatst door Lisanne Scharringa en Marit Bleeker tegen Elske van Straten en Marleen Feenstra. Elske en Marleen waren te sterk voor Lisanne en Marit en wonnen met 5-1

Elk jaar wordt er een prins en een prinses uitgekozen door de commissie. De prins van dit jaar is Jurre Reitsma geworden en de prinses Elske van Straten. Zij mochten een ere rondje maken achterop de golfkar!

20180707-pupillen meisjes 20180707pupillen jongens
Wedstrijdfoto’s  Pupillen Meisjes  Wedstrijdfoto’s pupillen jongens

Tsjom wint schookkaatskampioenschappen

Marrit Wielenga, Biance Hiemstra, en Gerbrich Koster hebben met grote overmacht de schoolkaatskampioenschappen gewonnen in Franeker op het Sjukelan. Dankzij deze meiden komt Seatlansskoalle Tsjom nu ook op het bord te staan.
Van harde gefeliciteerd meiden. Super gedaan!!

meisjes-schoolkaatsen_small

Teatsen 10 juni 2018

In samenwerking met de tennisvereniging hebben wij als kaatsvereniging het teatsen georganiseerd. Deze wedstrijd was dan ook voor de leden van de tennis en de leden van de kaatsvereniging. Om 12 uur konden we los. Het was aan het begin even wennen voor iedereen en er werden veel fouten gemaakt bij de opslag. Toch vond iedereen het leuk om te doen en werden er naast de gewone potjes ook oefen potjes gehouden, zelfs het publiek deed hier aan mee! De twee finales werden tegelijk gespeeld en hier was duidelijk te zien dat iedereen al wat meer begon te wennen. Het werden twee spannende finales. In de verliezersronde ging de finale tussen Petra Strikwerda, Sietze Greidanus en Jildau Wielenga tegen Petra de Schiffart, Douwe Greidanus en Eelke Westra. Er was veel tussenspel waardoor het een leuke pot was om te bekijken. Na een spannende strijd wisten Petra, Sietze en Jildau te winnen met 5-4 6-4 waardoor zij naar huis gingen met de eerste prijs in de verliezersronde.

In de winnaarsronde ging het tussen Grietje v.d. Sluis, Steven Koster en Piter-Gerben Palma tegen Minke Greidanus, Robin Benders en Gerhardina Talsma. Ook hier werd fanatiek gespeeld en werd er voor elke bal gestreden. Veel ballen werden mooi en ver uitgeslagen maar doordat de bal goed stuitte werden ze vaak ook weer teruggeslagen. Ook in deze finale was er veel tussenspel. Beide teams hebben goed gestreden en het is dan ook 5-5 6-4 geworden. Grietje, Steven en Piter-Gerben wisten te winnen waardoor zij de mooie tennis kransen naar huis mochten nemen. De tweede prijs was voor Minke, Robin en Gerhardina. De derde prijs was voor Marrit Strikwerda, Siebrich Atsma en Lieuwe Bosch.

Het was een geslaagde dag en we hebben het wederom getroffen met het weer! De sponsor van deze wedstrijd was ACR Winsum, bedankt!
prijswinnaars teatsen