Jeugd begint kaatsseizoen met openingsactiviteit

20180501
De jeugd is op 1 mei gestart met een openingsactiviteit.. De jeugdtrainers hadden enkele spelletjes bedacht zoals het gooien van ballen naar de portretten van de trainers, een behendigheidsspel als kaats volleybal, en een bingo waar diverse prijzen mee te winnen waren.  klik maar op het plaatje voor de foto’s.

Verslag federatie basisschoolpartij

Onder winderige omstandigheden zijn we dit kaatsseizoen weer los gegaan met de basisschoolpartij in Tzum. De winterjas kon weer uit de kast gezien de temperatuur.

Er werd gekaatst in een A klasse met 5 parturen en een B Klasse met 12 parturen. In de A-klasse werd gekaatst in een poule hierdoor moesten de kaatsers 4 partijen afwerken.

In de B klasse was er een winnaars en verliezersronde. Waar een aantal spannende partijen werden gekaatst.

De uitslagen waren uiteindelijk als volgt:federatieA
A klasse:
1e Wiebe van Wier (koning)
Arno van der Ploeg

2e Rients Dijkstra
Wietze Wemer

B Klasse winnaarsronde:
1e Gerrit Jan Tolsma (Koning)
Merian Jeeninga
Silke de Jong

2e Nathan Kasius
Rudmer Faber
Mirthe de Boer

3e Jeroen BrongerfederatieB
Dytmar de Groot

3e Emma Bartlema
Redmer van der Meulen
Jisse Draaisma

B Klasse verliezersronde:
1e Nynke Rijpma
Jelmer Zijlstra

2e Caprice Tolsma
Jochum Rijpma
Jorick Tamminga

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank heeft de rabobank Clubkas Campagne ook dit jaar weer georganiseerd. Met deze campagne steunt de Rabobank allerlei verenigingen en stichting door het hele land.

Wij willen de  de Rabobank bedanken voor het mooie initiatief en de leden voor hun stem op onze vereniging!raboclubactie

 

Fan in leppel nei in Triemstra mof….

Hierbij een leuk verslag van Johan Koster die jaren lang het huidige schooljongens partuur heeft getraind en gecoacht.

12

Op 24-11-2017 hebben we even met elkaar stil gestaan bij het feit dat het jongens partuur van Tzum stop in de huidige vorm, hoe jammer we het allemaal ook vinden. Redmer kan vanaf 2018 niet meer uitkomen voor het partuur van Tzum.

Na een kleine uitleg over de (korte) avond komen de verhalen al snel op het verleden, weet je nog……..

Redmer: de halve finale bij de welpen was wel heel makkelijk, wat maakten zij toen veel fouten. Nou ja, dat doet dat partuur nog steeds.

Robin: Luisterend en schaars met de reactie maar een geweldige glimlach om de mond als we het over die tijd hebben.

Steven: Heit had bij de eerste training een veel kleinere buik.

Ja inderdaad heren, met z’n drieën kaatsen voor hetzelfde dorp zit er (voorlopig) niet meer in.

4

In de afgelopen jaren hebben jullie veel met elkaar meegemaakt. Met name in de eerste jaren mooie resultaten. Als welpjes wonnen jullie de onofficiële Nederlandse- kampioenschappen. Als 1e jaar pupil een afdelingswedstrijd in st Jacobi.

Later moesten jullie vaker genoegen nemen met een plek op het podium die iets lager was. Maar toch wat een geweldige 9 jaar met elkaar.

Redmer, Robin en Steven bedankt voor de mooie momenten.

3

Robin en Steven hebben inmiddels aangegeven graag voor Tzum te blijven kaatsen, Redmer zal gaan uitkomen voor Bolsward.

Finale Freule 2020 : Bolsward – Tzum ??????

Nachtkaatsen op Vrijdag 1 september 2017

Afgelopen vrijdag is er weer in de nachtelijke uurtjes gekaatst. De kaatsparti, gesponsord door de agrariers uit omstreken van Tsjom, begon om 21.00 uur. Een mooie lijst van maar liefst 17 partuur. De niveauverschillen zijn soms wel wat groot, alle categorieën kaatsen door elkaar. Maar toch werden er weer leuke en sportieve strijden geleverd. Lees verder

GAWA Partij – Afgelast

Met het oog op de weervoorspellingen voor aankomende dagen hebben wij besloten om de laatste ledenwedstrijd niet door te laten gaan!

Bij deze willen wij jullie mededelen dat de kind- en ouderpartij + d.e.l. dames/heren GAWA partij niet door gaat.

Wij willen jullie bedanken voor het afgelopen kaatsseizoen en hopelijk tot volgend jaar!