Verslag 2 juni 2018

Na een warme zomerweek was het vandaag gelukkig een beetje koeler. Om 12 uur zijn de dames en heren gestart met het kaatsen. De welpen, pupillen en schooljeugd zijn om 13.00 uur gestart.

Bij de welpen werd er gekaatst met 3 parturen en het winnende partuur; Cheyenne Tolsma, Janet Adema en Redmer v/d Meulen zijn met de krans naar huis gegaan!

Zij hebben met 14 eersten gewonnen. De tweede prijs was voor Jorick Tamminga, Elles de Groot en Jelmer Zijlstra.

De pupillen en schooljeugd hebben vandaag met elkaar gekaatst. Mooie ‘boppeslagen’ gezien van Dytmar de Groot en samen met Berber v/d Meulen is dit partuur uiteindelijk met de krans naar huis gegaan. Simon Benders en Rindert Bakker zijn vandaag tweede geworden. De welpen, pupillen en schooljeugd hebben wederom weer mooi gekaatst!

Na de eerste kaatswedstrijd van alle categorieën begon de wind meer toe te nemen en werd het een beetje frisser op het kaatsveld. Dat betekende dat het opslaan en uitslaan wat moeilijker werd. Bij de dames werd er vandaag in twee poules van drie parturen gekaatst. De dames wisten het spannend te houden doordat de meeste parturen gelijk opgingen. Elk partuur mocht sowieso twee keer kaatsen en uiteindelijk hebben Corina van Wieren en Marije v/d Meulen tegen Marijke Zijlstra en Ingrid Hiemstra in de finale gekaatst. Corina en Marije hebben gewonnen met 5-1 6-2.

Bij de heren werd er met vier parturen van drie gekaatst. De mannen waren redelijk snel uit gekaatst vandaag en het winnende partuur Steven Koster, Klaas Terpstra en Tsjidger Terpstra zijn met de eerste prijs naar huis gegaan. Zij wisten te winnen van Gerrit Hiemstra, Roelof Rusticus en Hessel Westra. Zij hebben de tweede prijs gewonnen.

De mooie zomerse prijzen zijn verzorgd door Joukje Atsma en gesponsord door Van Der Veer Mesthandel BV. Bedankt!

Reacties zijn gesloten.