Koningspartij 27-4-2018

20180427
Het kaatsseizoen op het veld is begonnen! In week 16 zijn de eerste trainingen en het competitie kaatsen begonnen. Op de verjaardag van Koning Willem Alexander is de eerste ledenwedstrijd gekaatst. Het weer zat ontzettend mee, zo nu en dan bewolking maar we hebben ook mogen genieten van de zon.

Bij de welpen waren er 3 parturen. Elk partuur mocht twee keer kaatsen en de punten van deze twee wedstrijden werden opgeteld. Het partuur van Piter de Groot en Dirkje de Boer hebben twee keer gewonnen en hierdoor mochten ze de krans meenemen naar huis!

De pupillen en schooljeugd kaatsten deze wedstrijd door elkaar en er werd in twee poules gekaatst. Er werd spannend gekaatst, 2 keer hing de 5-5 er zelfs aan. Uiteindelijk was de derde prijs voor Jorrit Palma en Pieter Zijlstra. De finale ging tussen Teade Wytse Palma en Dytmar de Groot tegen Yannah Palma en Jelmer Eijzenga. Er was veel publiek om beide parturen aan te moedigen en ze maakten er een spannende partij van! Het werd 5-5 2-6 en Yannah Palma en Jelmer Eijzenga wonnen de krans! De tweede prijs was voor Teade Wytse Palma en Dytmar de Groot.

Bij de vrouwen waren er 10 parturen. Er werd fanatiek en sportief gekaatst. De finale in de verliezersronde werd gekaatst door Anita Palma en Francien Yntema tegen Johanna Atsma en Wybrich Aardema. Deze werd gewonnen met 5-2 6-4 door Anita Palma en Francien Yntema. In de winnaarsronde was de derde prijs voor Gerbrich Elgersma en Amarins v/d Meulen. In de finale stonden Truus Overal en Nynke v/d Veen tegen Elisah Vos en Jessie Bok. Het was een spannende finale die met 5-5 6-4 gewonnen werd door Elisah Vos en Jessie Bok.

De heren kaatsten met 7 partuur. In de finale van de verliezersronde wisten Klaas v/d Brug en Douwe Greidanus te winnen van Erwin Atsma en Piter-Gerben Palma met 5-2 6-4. De finale in de winnaarsronde ging tussen Cornelis Rusticus en Redmer Cnossen tegen Johan Hettema en Wilco Atsma. De mannen gingen aardig gelijk op maar aan het einde wisten Johan Hettema en Wilco Atsma de winst te pakken met 5-4 6-6.

Het was een geslaagde dag!
De foto’s komen op de website van K.F. Wêz-Wis Tsjom

De prachtige prijzen van deze partij zijn gesponsord door autobedrijf Strikwerda en de Zevenster.

Reacties zijn gesloten.