Teatsen 10 juni 2018

In samenwerking met de tennisvereniging hebben wij als kaatsvereniging het teatsen georganiseerd. Deze wedstrijd was dan ook voor de leden van de tennis en de leden van de kaatsvereniging. Om 12 uur konden we los. Het was aan het begin even wennen voor iedereen en er werden veel fouten gemaakt bij de opslag. Toch vond iedereen het leuk om te doen en werden er naast de gewone potjes ook oefen potjes gehouden, zelfs het publiek deed hier aan mee! De twee finales werden tegelijk gespeeld en hier was duidelijk te zien dat iedereen al wat meer begon te wennen. Het werden twee spannende finales. In de verliezersronde ging de finale tussen Petra Strikwerda, Sietze Greidanus en Jildau Wielenga tegen Petra de Schiffart, Douwe Greidanus en Eelke Westra. Er was veel tussenspel waardoor het een leuke pot was om te bekijken. Na een spannende strijd wisten Petra, Sietze en Jildau te winnen met 5-4 6-4 waardoor zij naar huis gingen met de eerste prijs in de verliezersronde.

In de winnaarsronde ging het tussen Grietje v.d. Sluis, Steven Koster en Piter-Gerben Palma tegen Minke Greidanus, Robin Benders en Gerhardina Talsma. Ook hier werd fanatiek gespeeld en werd er voor elke bal gestreden. Veel ballen werden mooi en ver uitgeslagen maar doordat de bal goed stuitte werden ze vaak ook weer teruggeslagen. Ook in deze finale was er veel tussenspel. Beide teams hebben goed gestreden en het is dan ook 5-5 6-4 geworden. Grietje, Steven en Piter-Gerben wisten te winnen waardoor zij de mooie tennis kransen naar huis mochten nemen. De tweede prijs was voor Minke, Robin en Gerhardina. De derde prijs was voor Marrit Strikwerda, Siebrich Atsma en Lieuwe Bosch.

Het was een geslaagde dag en we hebben het wederom getroffen met het weer! De sponsor van deze wedstrijd was ACR Winsum, bedankt!
prijswinnaars teatsen

Verslag 2 juni 2018

Na een warme zomerweek was het vandaag gelukkig een beetje koeler. Om 12 uur zijn de dames en heren gestart met het kaatsen. De welpen, pupillen en schooljeugd zijn om 13.00 uur gestart.

Bij de welpen werd er gekaatst met 3 parturen en het winnende partuur; Cheyenne Tolsma, Janet Adema en Redmer v/d Meulen zijn met de krans naar huis gegaan!

Zij hebben met 14 eersten gewonnen. De tweede prijs was voor Jorick Tamminga, Elles de Groot en Jelmer Zijlstra.

De pupillen en schooljeugd hebben vandaag met elkaar gekaatst. Mooie ‘boppeslagen’ gezien van Dytmar de Groot en samen met Berber v/d Meulen is dit partuur uiteindelijk met de krans naar huis gegaan. Simon Benders en Rindert Bakker zijn vandaag tweede geworden. De welpen, pupillen en schooljeugd hebben wederom weer mooi gekaatst!

Na de eerste kaatswedstrijd van alle categorieën begon de wind meer toe te nemen en werd het een beetje frisser op het kaatsveld. Dat betekende dat het opslaan en uitslaan wat moeilijker werd. Bij de dames werd er vandaag in twee poules van drie parturen gekaatst. De dames wisten het spannend te houden doordat de meeste parturen gelijk opgingen. Elk partuur mocht sowieso twee keer kaatsen en uiteindelijk hebben Corina van Wieren en Marije v/d Meulen tegen Marijke Zijlstra en Ingrid Hiemstra in de finale gekaatst. Corina en Marije hebben gewonnen met 5-1 6-2.

Bij de heren werd er met vier parturen van drie gekaatst. De mannen waren redelijk snel uit gekaatst vandaag en het winnende partuur Steven Koster, Klaas Terpstra en Tsjidger Terpstra zijn met de eerste prijs naar huis gegaan. Zij wisten te winnen van Gerrit Hiemstra, Roelof Rusticus en Hessel Westra. Zij hebben de tweede prijs gewonnen.

De mooie zomerse prijzen zijn verzorgd door Joukje Atsma en gesponsord door Van Der Veer Mesthandel BV. Bedankt!

Dames 1e klasse d.e.l. + herkansing

(klik op het plaatje voor de wedstrijd foto’s)

1ekjlas-damesVandaag mochten de dames 1e klasse in Tsjom kaatsen. Het was een stralende en sportieve dag! Er werd voor elke punt gestreden met veel tussenspel.

Om 10.00 uur konden de dames beginnen. Op papier stonden 8 partuur. Partuur 1 t/m 4 konden los. Serena Hovenga, Sigrid de Jong en Aluca Bouma wisten in de eerste omloop te winnen van Akkelyna de Haan, Jannica van der Ploeg en Fenna Kramer met 5-0 6-4. De partij tussen de nummer 3 en 4 was een spannende partij. Andrea Kroes, Corina de Vries en Jildou Felkers mochten het opnemen tegen Wybrig Bakker, Jeska Terpstra en Selma van der Molen. Lees verder

Wedstrijdverslag 19-5-2018

Ledenwedstrijd 19-5-2018

 Het veld lag er weer prachtig bij en we hadden perfect kaatsweer. Om 12 uur konden we los. Bij de welpen werd er gekaatst met 3 partuur. Ze waren snel uit gekaatst maar hebben een leuke dag gehad! De eerste prijs was voor Piter de Groot en Janet Adema. Als verassing hebben de sponsors ervoor gezorgd dat alle welpen een prijs hebben gekregen, hier waren ze natuurlijk hartstikke blij mee! Lees verder

Ledenwedstrijd 12 mei 2018

Ledenwedstrijd 12 mei 2018                                                   (klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s)20180512

Vandaag was de tweede ledenwedstrijd van dit seizoen. Om 12.00 uur konden we los. We hebben het wederom getroffen met het weer, de zon heeft zich vaak laten zien en dat was ook te zien aan alle rode hoofden.

De welpen, pupillen en schooljeugd zijn deze keer verdeeld in twee groepen, groep a en groep b. In groep a (de welpen en pupillen) werd er gekaatst in een poule, er waren 3 parturen. Iedereen mocht een keer tegen elkaar kaatsen. De winnaars zijn Meindert-Jan Zijlstra en Janet Adema geworden, zij wisten 2 keer te winnen met 5-2 en 5-1. Lees verder

Koningspartij 27-4-2018

20180427
Het kaatsseizoen op het veld is begonnen! In week 16 zijn de eerste trainingen en het competitie kaatsen begonnen. Op de verjaardag van Koning Willem Alexander is de eerste ledenwedstrijd gekaatst. Het weer zat ontzettend mee, zo nu en dan bewolking maar we hebben ook mogen genieten van de zon.

Bij de welpen waren er 3 parturen. Elk partuur mocht twee keer kaatsen en de punten van deze twee wedstrijden werden opgeteld. Het partuur van Piter de Groot en Dirkje de Boer hebben twee keer gewonnen en hierdoor mochten ze de krans meenemen naar huis! Lees verder

Federatie wedstrijd 9 mei

Welpen/Pupillen

Vandaag hebben Jorrit, Allard, Jorick en Simon in Dongjum bij de Federatie gekaatst. Allemaal hebben ze goed gekaatst. Bij de welpen jongens heeft Jorick een mooie 2e prijs gewonnen. Gefeliciteerd Jorick. Ook Jorrit was op dreef en behaalde een mooie 2e prijs bij de pupillen jongens. Gefeliciteerd Jorrit. De volgende Federatiewedstrijd voor de welpen/pupillen is volgende week woensdag in Schalsum.

knkb1 knkb2

Lees verder

KNKB prijzen 5/6 mei

Vandaag zijn de Knkb wedstrijden weer begonnen.
Vanaf heden vermelden we alleen de kaatsers die een prijs hebben gewonnen. Dus als je wat hebt gewonnen kun je dit melden bij Anita met een leuke foto.
Vandaag heeft Yannah bij de schoolmeisjes in Lekkum de 2e prijs in de verliezersronde gewonnen.
Mooi begin van het seizoen Yannah, gefeliciteerd!

Ook Johan Hettema heeft vandaag gekaatst bij de heren 30+. Hij heeft een mooie 1e prijs in de verliezersronde gewonnen! Gefeliciteerd!

knkb