Wedstrijdverslag Kind-ouderpartij zaterdag 1 september

Onder prima weersomstandigheden stonden er vandaag vele kinderen klaar om samen met hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot de ouder en kind partij te kaatsen. Ook waren er 4 heren en 2 dames die de strijd met elkaar zijn aangegaan.

Voor de jongste kids, de kabouters, was het hun eerste echte wedstrijd. Er stonden 7 kabouters op de lijst.
Wat waren ze aan elkaar gewaagd!
In de finale van de verliezersronde stonden Hielke Hettema en Feije Tamminga tegenover elkaar.  De heren gingen tegelijk op en maakten het erg spannend. Heit Johan en mem Thea mochten zo nu en dan ook een balletje keren. Op een stand van 5-5 6-6 sloeg Feije op en deze kwam midden in het perk terecht, een zitbal.

In de finale kaatsten Thymer & Klaas Dijkstra tegen Dennis van de Weide & Lucretia van der Brug.
Dit werd ook een spannende strijd. De heren gaven zich niet zomaar gewonnen en zorgden voor een mooie wedstrijd. Uiteindelijk ging de krans mee naar Hitzum, want Thymer en Klaas wonnen de wedstrijd met 5-3 6-4

Bij de welpen was er ook een mooie lijst met 8 partuur.
Piter & Sybren de Groot stonden in de finale van de verliezersronde tegenover Jorick en André Tamminga. Het werd niet een hele spannende partij, de heren Tamminga konden niet op tegen de tegenstanders en daarmee gingen Piter en Sybren met de prijs naar huis.
De finale werd iets spannender en er kwamen mee eersten aan de telegraaf te hangen. Jelmer en (tante) Marijke Zijlstra mochten het opnemen tegen Redmer  & (omke) Hauke van der Meulen. Maar toch ging de krans, wederom, mee naar Hitzum.

Bij de pupillen werd in twee poules van 3 partuur gekaatst. Ook hier werd fanatiek, maar vooral gezellig gekaatst.
In de A poule won het partuur van Jorrit en Wieger Palma en in de B poule kwamen Meindert Jan en Tabe Zijlstra als winnaars uit de bus.
De heren uit de A poule wonnen deze wedstrijd en deze kransen blijven dus in de buurt van Tzum.

 

Ook bij de schooljeugd werd er aanvankelijk ook in twee poules van 3 gekaatst, maar door een ongelukje in het veld viel Sybrich Westra uit.
Daarom werd door het bestuur besloten dat er in 1 poule verder zou worden gekaatst. Nu mochten de parturen 4x kaatsen.
De tweede prijs werd gewonnen door Berber en Auke van der Meulen en de winnaars Marrit Wielenga en (omke) Roelof Smedinga gingen met de kransen naar huis.

Er waren 4 heren die zich hadden aangemeld en 2 dames. Voor deze 6 leden zijn 3 verschillende lijsten gemaakt en zo konden ze individueel punten verzamelen.
De winnaar van deze strijd werd Redmer Cnossen, hij won alle 3 de wedstrijden en dus dik verdiend!
De tweede prijs werd gewonnen door Ingrid Hiemstra.

Uiteraard willen we ook graag de sponsor GAWA bedanken voor de leuke prijzen!

 

Reacties zijn gesloten.