Basisscholen d.e.l. Federatie 24-4-2019

Vandaag was alweer de eerste partij van dit seizoen!

Door de vakantieperiode was de deelname wat minder dan voorgaande jaren bij de wedstrijd voor de basisscholen in de ‘oude’ gemeente Franekeradeel. Maar dat mocht de pret niet drukken.

De Staetlânsskoalle uit Tsjom was goed vertegenwoordigd met negen deelnemers. Meindert Jan, Allard, Dytmar, Jorrit, Jelmer, Redmer, Mette Mare, Brend en Jorick  hebben allemaal een prachtige sportieve middag gehad.

Er werd gekaatst in een A en B klasse.

Door de harde wind was het voor de meeste kaatsers lastig op slaan, maar daardoor vielen er vele ballen over de bovenlijn!

In de A klasse waren vier parturen in een poule waardoor er drie keer werd gekaatst.

Het was spannend tot aan de laatste slagen.

De tweede prijs was voor het partuur van Dytmar de Groot en Rudmer Faber.

De kransen gingen naar Tsjom en waren voor Jorrit Palma en Meindert Jan Zijlstra waarbij Jorrit nog uit werd geroepen tot Koning in de A klasse.

In de B klasse werd er gekaatst in twee poules waarbij de winnaars van de poules nog een finale moesten kaatsen.

Het waren mooie wedstrijden in beide poules. De finale gingen tussen het partuur Bauke Groot en Sven Vrij tegen Mirthe de Boer, Jarno Miedema en Sido Meijer.

Na een mooie pot waren het Bauke en Sven die de tweede prijs mee naar huis namen.

Mirthe, Jarno en Sido gingen er met de krans vandoor waarbij Jarno uitgeroepen werd tot Koning in de B klasse.

Allemaal van harte gefeliciteerd met de mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de inwoners van Tsjom! Allemaal bedankt!

klik op het plaatje voor de foto’s

Reacties zijn gesloten.