Wedstrijdverslag en Foto’s Koningspartij

klik op het plaatje voor de wedstrijd foto’s

Wedstrijdverslag Koningspartij

Het kaatsseizoen op het veld is weer begonnen! De zomertrainingen en het competitie kaatsen zijn weer van start gegaan. De dag begon erg nat, hier en daar een bui (en heel veel wind) werd het in de loop van de middag gelukkig wat beter.

Bij de welpen waren er 3 parturen. Elk partuur mocht twee keer kaatsen en de punten van deze twee wedstrijden werden opgeteld. Het partuur van Meindert Jan Zijlstra, Jelmer Zijlstra en Brend Oosterhaven hebben gewonnen en hierdoor mochten ze de krans meenemen naar huis!
De pupillen en schooljeugd kaatsten deze wedstrijd door elkaar. Er waren 4 parturen en ieder partuur mochten drie keer kaatsen. De finale ging tussen Marrit Wielinga en Allard Sijbesma tegen Jorrit Palma en Bianca Hiemstra. Marrit had een paar mooie uitslagen! Uiteindelijk werd het ……
en hebben Jorrit en Bianca de krans gewonnen.

Bij de dames waren 8 parturen en werd er fanatiek gekaatst! De meeste kaatspartijen gingen gelijk op waardoor het spannend was. De finale in de verliezersronde werd gekaatst door Gerbrich Elgersma en Berber van der Meulen tegen Marijke Zijlstra en Anjali Kooistra. Deze werd gewonnen met ….. door Marijke en Anjali.
In de winnaarsronde was het ook spannend. Deze partij ging tussen Truus Overal en Alise Elgersma tegen Jessye Greidanus en Thea Vietor. Het werd uiteindelijk ….. en Jessey en Thea gingen met de krans naar huis.

De heren kaatsten met 7 parturen. In de finale van de verliezersronde werd er gespeeld tussen Johan Koster en Jelmer Wielinga tegen Cornelis Rusticus en Siebren Hoekstra. Dit werd gewonnen door Johan en Jelmer met 5-2 6-0. De finale in de winnaarsronde werd gekaatst door Gerrit Hiemstra en Arie Smedinga en Steven Koster en Piter-Gerben Palma. Een spannende finale. Steven en Piter-Gerben wisten te winnen met 5-5 4-6 en gingen met de krans naar huis.

Na een mooie prijsuitreiking door Paulus Strikwerda en een mooi verjaardagslied voor Arie Smedinga hebben we de dag afgesloten.

De prijzen van deze partij zijn gesponsord door autobedrijf Strikwerda en de Zevenster. De kransen voor de jeugd is gesponsord door Arie Smedinga.

Reacties zijn gesloten.