Ledenvergadering uitgesteld

Uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering

 Tot nader te bepalen datum i.v.m. corona virus

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Aftreden bestuursleden / voorstellen nieuw bestuurslid
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Notulen voorjaarsvergadering d.d. maart 2019
 6. Jaarverslag 2019 (zie voor het jaarverslag op www.kfwezwis.nl)
 7. Toelichting Financieel jaarverslag 2019 / bevindingen Kascommissie

PAUZE

 • KNKB bespreking voorstellen algemene vergadering
 • Federatie
 • Wedstrijdagenda 2020
 • Sponsoracties
 • Rondvraag
 • Sluiting

Verslag en foto’s Kind-Ouder partij 14-9-2019

Ouder en kind partij 14 september 2019

De laatste ledenwedstrijd van het kaatsseizoen is vandaag van start gegaan. Een mooie dag met een blauwe lucht en rond de 22 graden werd erg leuk gekaatst! De wedstrijd begon vandaag wat later (12.00 uur) i.v.m. voetbal. Door te weinig opgave is het kaatsen voor de dames en heren niet door gegaan. Vele kinderen stonden klaar om met hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot te kaatsen. 

Lees verder

Nachtkaatsen 6 september


6-9-2019

Vandaag was het tijd voor alweer de ene laatste partij van dit seizoen, namelijk het nachtkaatsen. Dit jaar deden er zowel leden als niet-leden mee en was er een mooie lijst van 12 partuur. De eerste 10 parturen konden los. Er werd leuk gekaatst en er was veel tussenspel. Na een tijdje kwamen er dreigende luchten aan en begon het in de verte te flitsen en te donderen. Omdat het gelukkig nog ver van ons vandaag was is er eerst door gekaatst. Op een gegeven moment begon het harder te waaien, kwam het onweer dichterbij en kwamen de eerste dikke regendruppen. Na een goed besluit van scheidsrechter Lieuwe is er besloten om de wedstrijd stil te leggen. Met zijn allen is er geschuild in de kantine. Na 20 minuten was de hoosbui voorbij en was het onweer ons ook voorbij en kon er verder gekaatst worden. In de finale van de verliezersronde namen Jelle Cnossen, Janet Greidanus en Bianca Hiemstra het op tegen Jessye Greidanus, Siebrich Atsma en Marieke Meinsma. Er werd gestreden om elke punt waardoor er ook veel tussenspel ontstond. Uiteindelijk wisten Jelle, Janet en Bianca de partij te winnen.

Lees verder

Foto’s en verslag 56e Visserpartij

Visserpartij 2019                                      56e editie

Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee werd er genoten van de eerste zonnestralen, die later op de dag alleen maar meer kwamen schijnen. Zelfs de chocolade smolt uit de Amercian Cookies en konden de hitte moeilijk verdagen. Best bijzonder, aangezien er tijdens de afgelopen Visserpartijen vaak regenbuien aanwezig waren. Ideaal kaatsweer dus!

Lees verder

Prins- en prinsessenpartij 17 augustus 2019

Vandaag begon de dag regenachtig en winderig. Zelfs de kwaadpalen bleven niet overeind staan en moesten worden vervangen door kleinere stokken. Om 10 uur werd de wedstrijd geopend. Voordat de wedstrijden los gingen werd er eerst nog gezongen voor de jarigen. Bij de jongens konden alle parturen los. Bij de meisjes de eerste 10 parturen.

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s
Lees verder

Ledenpartij 15 juni 2019 en BBQ

Vanwege de voorspelde weersomstandigheden begon deze kaatsdag even een uurtje later. De eerste paar minuten kon er droog gekaatst worden, helaas bleef het de rest van de partij niet droog. Er werd leuk gekaatst, ondanks dat er soms even een pauze ingelast moest worden om de brilglazen te drogen.

Lees verder

Ledenpartij zachte bal + ledenpartij jeugd. 1 juni

Op een prachtige zonnige zaterdag werd er gekaatst door de jeugd en de

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20190601.jpg

senioren. Helaas was er weinig opgave bij de jeugd en hierdoor waren er in totaal 13 jeugdkaatsers. Alle categorieën kaatsten door elkaar. Er was één poule van 4 parturen. Partuur 2 & 3 hadden op het einde van de dag evenveel voor (16) en tegen eersten (12). Het ging tussen deze twee parturen om de tweede prijs.
Met twee punten verschil was de tweede prijs voor partuur 2; Redmer van der Meulen en Janet Adema. Partuur 1 wist 19 eersten te behalen en hiermee wonnen Simon Benders en Hielke Hettema de eerste prijs.

Lees verder

Federatiewedstrijd 29 mei 2019 Welpen & pupillen

Vandaag werd er een federatiewedstrijd gekaatst. Om 15.00 uur ging het los. Bij de welpen werd er gekaatst in een poule. Er waren 4 parturen. De meeste partijen waren snel afgelopen. In de laatste ronde ging het tussen het partuur van Jarno Klaas Miedema en Caitlin Hoekstra tegen Redmer van der Meulen en Sander Yntema om de eerste en tweede prijs. Na een spannende partij wisten Jarno en Caitlin te winnen met 5-3, zij namen dan ook de krans mee naar huis. De tweede prijs was voor Redmer en Sander.

Lees verder