KNKB welpen jongens en meisjes in A en B klasse

Zondag 2 juli waren de welpen jongens en meisjes te gast in Tzum.
Jammer genoeg waaide het heel hard, en dan is opslaan op een open veld in Tzum erg lastig.
Maar gelukkig bleef het droog, en konden de 4 wedstrijden in vlot tempo worden afgewerkt.
de prijswinnaars waren:
Jongens A klasse
1e prijs: Gerlof Schuiling Oude Bildtzijl en Alex Boonstra St. Jacobiparochie
2e prijs: Tymen Bults Wommels en Collin Terpstra Witmarum
Jongens B klasse
1e prijs: Max Menage Witmarsum, en Noud Oostenveld Makkum
2e prijs: Jasper Tjepkema Oude Bildtzijl, en Stijn Haaksma Dokkum
1e herkansing: Sido Agema Ferwerd, en Redmer Porte Oude Bildtzijl
2e herkansing: Tymen Stenekes Wommels, en Lennart Wagenaar Witmarsum

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s

Prijswinnaars Meisjes
A klasse
1e prijs: Frouke Patricia Blanke Bolsward, en Mette Tilma Mantgum
1e prijs: Marije Punter Reard, en Anouk Groen Winsum
B klasse
1e prijs: Elske Tassebajof Jonkerslan, en Sinne Mous Reard
2e prijs: Iris Tolsma Jirnsum, en Emma Tjeerdema Makkum

Reacties zijn gesloten.