Nachtkaatsen 8 september 2023

Winnaarsronde:
1e prijs Redmer Cnossen, Truus Overal, Inke Nore Hiemstra
2e prijs Jorrit Palma, Marrit Wielenga, Sanne Strikwerda
3e prijs Klaas Meinsma, Simon Benders, Marije van der Meulen
3e prijs Jurrit Osinga, Marrit Strikwerda, Else Bakker

verliezersronde:
1e prijs Auke van der Meulen, Gerbrich Koster, Jorick Tamminga
2e prijs Anne Piet Strikwerda, Hendrik Dunnewind, Renske Lemstra
3e prijs Frits Hoekstra, Jelmer Zijlstra, Doutzen Meppelink
e3 prijs Niels Strikwerda, Jacob Bosch, Lisette Bakker

Reacties zijn gesloten.