Basisschoolpartij d.e.l.

Een zeer vroege start voor kaatsvereniging S.F. Tsjom. De eerste wedstrijd van het seizoen al op 17 april 2024.
Voorheen was dit altijd een federatiewedstrijd van alle basisschoren in de gemeente Franekeradeel.
Maar tijden veranderen en daarom was deze wedstrijd bedoeld voor alle kinderen op de basisschool in de hele provincie. En wat we niet verwacht hadden was, dat er maar liefst 84 aanmeldingen binnen kwamen.
Hierdoor moesten we de wedstrijd aanpassen door in twee categorieën te kaatsen. 10 jaar en jonger, en 11-12 jaar. En moesten we genoodzaakt beginnen met 2 eersten gelijk.
Jammer genoeg zat het weer niet erg mee, het was koud en het regende in het begin, maar gelukkig werd het later droog. Door dat de scheidsrechters Ype, Arie, Johan, en Inge, de gang er goed in hielden, waren de prijswinnaars rond half 7 bekend.

Prijswinnaars bij de categorie 10 jaar of jonger
winnaarsronde
1e prijs Wybren Politiek en Syan Bults
2e prijs Brechje de Jong en Tjidde Buwalda
3e prijs Johannes Miedema en Yara van Oostrum
herkansing
1e prijs Mebius Hettinga en Brecht Korenblik
2e prijs Twan Staverman en Jilles Hijlkema

Prijswinnaars 11 en 12 jaar
winnaarsronde
1e prijs Hendrik Alkema en Marco Mast
2e prijs Timo de Vries en Niek Helvrich
3e prijs Jinse Durk de Jong en Johannes Heerma
Herkansing
1e prijs Redmer Dunnewind en Lianne Tolsma
2e prijs Hendrik Hoekstra en Dirk Regeling

Voor alle wedstrijdfoto’s klik op het plaatje of kijk bij foto’s

Reacties zijn gesloten.