KNKB Pupillen Prins en Prinsessen Partij

Klik op het plaatje voor alle wedstrijd foto’s of kijk bij Foto’s

Prijswinnaars Pupillen jongens
1e prijs Sven Kingma Menaam, Jorrit Kroondijk St. Annaparochie (prins)
2e prijs Rimar Kaper St. Annaparochie, Jan Willem Koopal Witmarsum
3e prijs Piet de Jong Lytsewierum, Sigert Bouma Huins
3e prijs Renke-Jacob Cuperus Hurdegryp, Lars Haarsma Scharnegoutum
1e herkansing Roan van Swinden Koopmans Exmorra, Jort Dijkstra Menaam
2e herkansing Zenn Hoitinga Wommels, Dylano van Coevorden Witmarsum

Prijswinnaars Pupillen meisjes
1e prijs Marrit de Witte Makkum, Floorke de Boer Hommerts (prinses)
2e prijs Aisha Mahmoud St. Annaparochie, Daniek Rinia Arum
3e prijs Bente van der Woud Berltsum, Sanna Haaksma Dokkum
1e herkansing Alieke de Jong Wommels, Sygrid Bosch Arum
2e herkansing Fenna Wiersma Dokkum, Wvy Wijnia Wommels

Reacties zijn gesloten.