Dames 1e klasse d.e.l. + herkansing

(klik op het plaatje voor de wedstrijd foto’s)

1ekjlas-damesVandaag mochten de dames 1e klasse in Tsjom kaatsen. Het was een stralende en sportieve dag! Er werd voor elke punt gestreden met veel tussenspel.

Om 10.00 uur konden de dames beginnen. Op papier stonden 8 partuur. Partuur 1 t/m 4 konden los. Serena Hovenga, Sigrid de Jong en Aluca Bouma wisten in de eerste omloop te winnen van Akkelyna de Haan, Jannica van der Ploeg en Fenna Kramer met 5-0 6-4. De partij tussen de nummer 3 en 4 was een spannende partij. Andrea Kroes, Corina de Vries en Jildou Felkers mochten het opnemen tegen Wybrig Bakker, Jeska Terpstra en Selma van der Molen. Bijna elk eerst werd 6-6 maar uiteindelijk werd deze partij gewonnen met 5-5 4-6 door het partuur van Wybrig, Jeska en Selma. Het partuur van Jeannette Jansma, Mintje Meintema en Hesther de Boer mochten het de eerste omloop opnemen tegen Everdyna de Haan, Lotte Delgrosso en Ineke van der Ploeg. Everdyna, Lotte en Ineke wonnen deze partij met 5-1 6-2. Doordat Marije Hellinga alleen in partuur 8 zat moest er bijgeloten worden, hier zijn Andrea Kroes en Jannica van der Ploeg bijgekomen. Zij wisten met zijn 3en te winnen met 5-0 6-4 van Hester Zijlstra, Margriet Miedema en Melissa Rianne Hiemstra.

In de tweede omloop van de winnaarsronde mochten partuur 1 tegen partuur 4. Het was een spannende partij die eindigde in 5-5 4-6, Wybrig, Jeske en Selma wonnen van Serena, Sigrid en Aluca.

Everdyna, Lotte en Ineke mochten kaatsen tegen Marije, Andrea en Jannica. Deze partij werd al snel gewonnen met 5-0 6-0 door Everdyna, Lotte en Ineke.

In de verliezersronde moest er weer bijgeloot worden, Margriet kwam bij het partuur van Akkelyne en Fenna. Bij Corina en Jildou kwam Hester. Er werd vaak 6-6 gekaatst waardoor er tot het einde gekaatst moest worden, het werd 5-5 6-2 voor Akkelyna, Margriet en Fenna.

Het partuur van Jeannette, Mintje en Hesther mochten het opnemen tegen het partuur van Melissa waar Hester en Corina bijgeloot waren. Deze partij werd gewonnen met 5-3 6-2 door Jeannette, Mintje en Hesther.

In de finale van de winnaarsronde mochten Wybrig, Jeska en Selma het opnemen tegen Everdyna, Lotte en Ineke. Het was een finale zoals die gekaatst moest worden, veel tussenspel en weinig buiten slagen. De partij werd met 5-5 6-2 gewonnen door Everdyna, Lotte en Ineke.

In de finale van de verliezersronden kaatsten Akkelyna, Margriet en Fenna tegen Jeanette, Mintje en Hesther. Dit was ook een spannende finale en er werd goed gekaatst. Jeannette, Mintje en Hester wisten de partij te winnen met 5-4 6-4.

We willen de sponsors, Wassenaar transport Berlikum en bouwbedrijf van Pijkeren, bedanken die deze wedstrijd mede mogelijk gemaakt hebben. Ook alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat deze dag geslaagd was bedankt!

Bestuur K.F. Wêz-Wis Tsjom

dames 1de klas 26 mei

Reacties zijn gesloten.