Teatsen 10 juni 2018

In samenwerking met de tennisvereniging hebben wij als kaatsvereniging het teatsen georganiseerd. Deze wedstrijd was dan ook voor de leden van de tennis en de leden van de kaatsvereniging. Om 12 uur konden we los. Het was aan het begin even wennen voor iedereen en er werden veel fouten gemaakt bij de opslag. Toch vond iedereen het leuk om te doen en werden er naast de gewone potjes ook oefen potjes gehouden, zelfs het publiek deed hier aan mee! De twee finales werden tegelijk gespeeld en hier was duidelijk te zien dat iedereen al wat meer begon te wennen. Het werden twee spannende finales. In de verliezersronde ging de finale tussen Petra Strikwerda, Sietze Greidanus en Jildau Wielenga tegen Petra de Schiffart, Douwe Greidanus en Eelke Westra. Er was veel tussenspel waardoor het een leuke pot was om te bekijken. Na een spannende strijd wisten Petra, Sietze en Jildau te winnen met 5-4 6-4 waardoor zij naar huis gingen met de eerste prijs in de verliezersronde.

In de winnaarsronde ging het tussen Grietje v.d. Sluis, Steven Koster en Piter-Gerben Palma tegen Minke Greidanus, Robin Benders en Gerhardina Talsma. Ook hier werd fanatiek gespeeld en werd er voor elke bal gestreden. Veel ballen werden mooi en ver uitgeslagen maar doordat de bal goed stuitte werden ze vaak ook weer teruggeslagen. Ook in deze finale was er veel tussenspel. Beide teams hebben goed gestreden en het is dan ook 5-5 6-4 geworden. Grietje, Steven en Piter-Gerben wisten te winnen waardoor zij de mooie tennis kransen naar huis mochten nemen. De tweede prijs was voor Minke, Robin en Gerhardina. De derde prijs was voor Marrit Strikwerda, Siebrich Atsma en Lieuwe Bosch.

Het was een geslaagde dag en we hebben het wederom getroffen met het weer! De sponsor van deze wedstrijd was ACR Winsum, bedankt!
prijswinnaars teatsen

Reacties zijn gesloten.