Verslag KNKB 2e klas heren

25 mei 2019

Wez Wis Tsjom

Er was een totaal van vier partuur, afgelopen zaterdag bij de 2e klasse heren in Tsjom. Omdat er vier partuur op de wedstrijdlijst stonden, werd er gekaatst in een poule. Ieder partuur kaatste  drie keer deze dag. 

Om 10:00 uur zijn de eerste partijen van start gegaan, onder leiding van scheidsrechter Fokke van der Veen.

Na de eerste partij kon het nog alle kanten op, maar na ronde twee was al vrij snel duidelijk dat de twee sterkste parturen tegenover elkaar kwamen te staan in de derde ronde.

De laatste partij tussen partuur 1, Albert Feenstra, Jasper Jager en Willem van Abbema, en partuur 4, met Redmer Zaagemans, Willem Jan Postma en Frans Dooper, kon gezien worden als ware finale van deze dag. Het bleef spannend tot het einde, maar toch was partuur 4, met Redmer Zaagemans, Willem Jan Postma en Frans Dooper, de winnaar deze dag. De tweede prijs ging naar partuur 1; Albert Feenstra, Jasper Jager en Willem van Abbema.

1e prijs – partuur 4

Redmer Zaagemans – Witmarsum
Willem Jan Postma – Bolsward
Frans Dooper – Witmarsum

2e prijs – partuur 1

Albert Feenstra – Exmorra
Jasper Jager – Dronrijp
Willem van Abbema – Schettens

klik op het plaatje voor de wedstrijdfoto’s

Reacties zijn gesloten.