Nachtkaatsen 6 september


6-9-2019

Vandaag was het tijd voor alweer de ene laatste partij van dit seizoen, namelijk het nachtkaatsen. Dit jaar deden er zowel leden als niet-leden mee en was er een mooie lijst van 12 partuur. De eerste 10 parturen konden los. Er werd leuk gekaatst en er was veel tussenspel. Na een tijdje kwamen er dreigende luchten aan en begon het in de verte te flitsen en te donderen. Omdat het gelukkig nog ver van ons vandaag was is er eerst door gekaatst. Op een gegeven moment begon het harder te waaien, kwam het onweer dichterbij en kwamen de eerste dikke regendruppen. Na een goed besluit van scheidsrechter Lieuwe is er besloten om de wedstrijd stil te leggen. Met zijn allen is er geschuild in de kantine. Na 20 minuten was de hoosbui voorbij en was het onweer ons ook voorbij en kon er verder gekaatst worden. In de finale van de verliezersronde namen Jelle Cnossen, Janet Greidanus en Bianca Hiemstra het op tegen Jessye Greidanus, Siebrich Atsma en Marieke Meinsma. Er werd gestreden om elke punt waardoor er ook veel tussenspel ontstond. Uiteindelijk wisten Jelle, Janet en Bianca de partij te winnen.

In de winnaarsronde werd de halve finale gespeeld tussen Wesley van der Wint, Wybrich Aardema en Marrit Wielenga tegen Jurrit Osinga, Arie Smedinga en Jildou Wielenga. Helaas wisten Wesley, Wybrich en Marrit dit niet te winnen maar ze gingen wel met de derde prijs naar huis. In de finale moesten Jurrit, Arie en Jildou het opnemen tegen Johan Hettema, Petra de Schiffart en Rindert Bakker. Jurrit, Arie en Jildou wisten deze finale overtuigend te winnen met 5-1 en namen de kransen mee naar huis. De tweede prijs was voor Johan, Petra en Rindert.


Deze partij werd mede mogelijk gemaakt  door verschillende agrariërs uit Tsjom e.o.

Melkveebedrijf/Fouragehandel Jorna   Mts. Zijlstra-Talsma

Melkveebedrijf P. Hannema                Douwe en Minke Greidanus

Melkveebedrijf G.& J. Palma               V.O.F. Kuindersma Mts. Faber-Ypenga

Firma Truurd, Wieger en Anita Palma Tabe en Anke Zijlstra (Hitzum)

Mts. K. Hoekstra en P. Abma              V.O.F. familie Dijkstra

Mts. W.W. en J. Atsma-Kooistra          Gerrit Politiek

Jappy en Sjoke Westra                       Maatschap J. en S. Viëtor

De lytsekrôk, biologische eieren P. Sijbesma                  

Mts. Jappy & Eeke Westra, Westra stalstrooisels

Reacties zijn gesloten.