Verslag en foto’s Kind-Ouder partij 14-9-2019

Ouder en kind partij 14 september 2019

De laatste ledenwedstrijd van het kaatsseizoen is vandaag van start gegaan. Een mooie dag met een blauwe lucht en rond de 22 graden werd erg leuk gekaatst! De wedstrijd begon vandaag wat later (12.00 uur) i.v.m. voetbal. Door te weinig opgave is het kaatsen voor de dames en heren niet door gegaan. Vele kinderen stonden klaar om met hun ouder, omke, tante of dorpsgenoot te kaatsen. 

Bij de kabouters werd er fanatiek gekaatst met de ouders. Er stonden 4 kabouters op de lijst die in een poule tegen elkaar mochten kaatsen. Fije en Ilze hebben de eerste omloop wel erg spannend gekaatst.. Uiteindelijk heeft Fije samen met zijn heit André gewonnen met 5-5 6-6. De andere parturen Thies en heit Johan, Ilze en mem Joukje en Afke en mem Anke hebben ook erg hun best gedaan! De tweede prijs ging naar Fije en André en de sterkste partuur Afke en Anke hebben de krans mee naar huis genomen.

Bij de welpen waren maar liefst 9 kinderen en 9 ouderen die mee hebben gekaatst. Ook hier werd er in poules gekaatst. Veel spannende partijen met 4x 5-5! De parturen waren erg gewaagd aan elkaar. De winnaars in poule 1 en 2, Janet en Gery Adema tegen Doutzen Meppelink en Lieuwe Bosch hebben tegen elkaar gekaatst. Doutzen en Lieuwe hebben met 5-2 6-2 gewonnen. De winnaars van poule 3 en de nummer twee van alle poules waren Noah Sikkes en Chris Ritsema tegen Mette Mare en Gerrit Hiemstra. Een mooie partij en de winnaar was Mette Mare en Gerrit met 5-2 6-2. De finale van de welpen is gewonnen door Doutzen en Lieuwe. De tweede prijs ging naar Mette Mare en Gerrit en de twee derde prijzen naar Noah en Chris en Janet en Gerry. 

Bij de pupillen werd er ook in poules gekaatst met in totaal vier parturen. Het opvallende was dat er maar liefst 5x 5-2 werd gekaatst. In deze poule hebben Meindert Jan en Tabe Zijlstra de finale gekaatst tegen Dytmar en Klaske de Groot. De krans ging net als bij de kabouters mee naar Hitzum voor de partuur Meindert Jan en Tabe. Dytmar en Klaske hebben de tweede prijs gewonnen. 

klik maar op het plaatje voor de foto’s

Het was een mooie afsluiter van het kaatsseizoen! Iedereen bedankt en uiteraard willen we de sponsor GAWA bedanken voor de mooie prijzen. 

Bij de schooljeugd werd er vandaag wel heel lang gekaatst! Erg fanatiek en mooie partijen hebben de schooljeugd met de ouderen gekaatst. Ook bij de schooljeugd was het poulekaatsen met in totaal 5 parturen. Spannende uitslagen en mooie ‘boppe’ slagen. Gerbrich en Johan Koster gingen met de krans naar huis en Jorrit en Anita Palma hebben de tweede prijs gewonnen.

Reacties zijn gesloten.