KNKB meisjes afdeling + opstap 31 juli 2021

Vandaag stond de wedstrijd van de meisjes afdeling + opstap op de planning. Waar de voorspellingen van het weer van te voren nog niet zo best leken, was er bij aankomst van de kaatsers op het veld een stralende zon aanwezig. 

Zo waren de eerste opmerkingen ook: ‘Hé, heeft het hier niet geregend?’  en ‘Wat is het hier heerlijk weer!’ Ja, welkom op het prachtige kaatsveld in Tsjom, waar de zon schijnt en de wind present is! 

Op de lijst stonden 9 partuur. Tijdens de eerste omloop waren er een aantal partijen snel uitgekaatst. Dit was in de omlopen die volgenden wel anders. Veel partijen eindigden uiteindelijk met een uitslag van 5 eersten gelijk. Er werd gestreden om de eersten en spannend gekaatst. Dit zorgde ervoor dat de derde prijs was voor Tzum, Marrit Wielenga, Yannah Palma en Gerbrich Koster. De finale was tussen Dronrijp en Jirnsum. Hierbij ging Dronrijp, Julia Marthine Rienks, Senne Idsardi en Lisanne Scharringa, met de krans naar huis. De tweede prijs was deze dag voor Jirnsum, Foke Jil Bakker, Ilja Wijtsma en Marije Bodde. 

Ook bij de opstap werd er verrassend gekaatst. Waar eerst het ene partuur voor stond, werd dit door het andere partuur snel gelijk gemaakt. De lijst bestond uiteindelijk uit 5 partuur. Hierbij eindigde de finale op 5 eersten gelijk. Deze partij ging tussen Eline van Dijkhuizen, Afke Marij van der Goot, Janneke Posthumus en Marsha Broersma, Marije van der Molen en Geertje Bijlsma. Na de spannende finale ging het partuur van Eline er met de krans vandoor. De tweede prijs was voor het partuur van Marsha.

Door weer en wind waren de meiden vandaag niet van het veld te slaan. Ondanks dat de wind vandaag een grote rol had tijdens het kaatsen, werd er super gekaatst! Iedereen bedankt voor deze prachtige kaatsdag! 

Reacties zijn gesloten.