Verslag en foto’s Koningspartij op 27 april 2022

Klik op het plaatje voor de foto’s

Verslag Koningspartij 27 april 2022

Na een periode van 2 jaar konden we eindelijk weer een volledige kaatswedstrijd op Koningsdag organiseren. Ondanks dat het weer best aardig was viel de deelname toch wel tegen.
Voor dat de wedstrijd begon werd er Arie Smedinga nog toe gezongen, hij werd die dag 75 jaar.
 Arie had ook dit jaar weer een gedeelte van de kransen aangeboden.

Bij de Heren waren er 4 parturen van 3 kaatsers. Even leek het er op dat er maar 3 partuur over bleven, omdat Cornelis Bruinsma was uitgevallen, maar gelukkig was Cornelis Rusticus bereid deze plaats in te nemen. Na de eerste omloop was het ook gedaan met Johan Koster, hem stoot het in de rug en kon ook niet verder. Auke van der Meulen heeft hem toen vervangen.
Na 2 wedstrijden waren er 2 parturen die alles nog hadden gewonnen. Paruur 1 met Frits Hoekstra, Jelmer Wielenga, en Lieuwe Bosch, die moesten het opnemen tegen partuur 4 Cornelis Rusticus, Jorrit Palma en Simon Benders.  Door tactisch te kaatsen en weinig fouten te maken wisten het partuur van Frits Hoekstra de wedstrijd te winnen met 5-1 en 6-0.

Bij de dames waren maar 6 kaatsters. Zij speelden een dubbele competitie omdat ze anders wel heel vroeg klaar zouden zijn. Maar zoals het wel vaker voor komt bij de dames ging het allemaal niet zo erg vlot. Daarom is er maar besloten de 2e competitie maar met 3 eersten tegelijk te beginnen.
Het was zeer spannend tussen het partuur van Gerbrich Koster met Thea Viëtor en Marrit Wielenga met Siebrich Atsma. Zij hadden allebei 25 eersten voor dus moesten de tegen eersten geteld worden. Hier bleek dat het partuur van Marrit Wielenga 2 tegen eersten minder hadden en daarmee de 1e prijs hadden gewonnen.

Bij de pupillen waren ook maar 6 kaatsers en ook zij speelden een dubbele competitie.
Daar werden spannende wedstrijden gespeeld. Niet éٞén partuur wist alle wedstrijden te winnen.
Partuur 3 Redmer van der Meulen met Doutzen Meppelink wonnen 3 wedstrijden maar verloor er 1  met 5-1. Het partuur van Jelmer Zijlstra met Mette Mare Hiemstra  wonnen 2 wedstrijden maar verloren er 2 met 5 eersten gelijk. Daarmee had het partuur van Jelmer 24 punten en het partuur van Redmer 22 punten, dus gingen Jelmer Zijlstra en Mette Mare Hiemstra er met de krans vandoor.

Bij de welpen waren de meeste deelnemers, 7 parturen van 2 personen. Zij speelden een gewone wedstrijd met verliezersronde. De wedstrijd verliep erg vlot en om z’n uur of 2 waren de prijswinnaars al bekend. Maar de sponsoren “Kinderopvang Tzum” hadden daar niet op gerekend dus moesten ze nog even wachten voor de prijs uitreiking.

De prijswinnaars waren:

Welpen:
1e prijs Hielke Hettema en Fleur Bakker
2E Prijs Ylze Meppelink en Lene Merij Hiemstra

Verliezersronde
1e prijs Else Bakker en Feije Tamminga
2e prijs Marlies Dijkstra en Jilke Hoekstra

Pupillen:
1e prijs Jelmer Zijlstra en Mette Mare Hiemstra
2e prijs Redmer van der Meulen en Doutzen Meppelink

Dames:
1e prijs Marrit Wielenga en Siebrich Atsma

Heren:
1e prijs Frits Hoekstra, Jelmer Wielenga, en Lieuwe Bosch
2e prijs Cornelis Rusticus, Jorrit Palma, en Simon Benders

Reacties zijn gesloten.