Koningspartij 27 april 2023

Ondanks dat het s ’morgens nog best koud was, hebben we het wel getroffen met het weer op de eerste ledenwedstrijd van 2023.

De jeugd was knap vertegenwoordigd, maar bij de dames en heren liep het nog geen storm.
Dit zal vermoedelijk wel met de temperatuur te maken hebben gehad.

Voor de wedstrijd foto’s klik hier

In totaal 6 lijsten te weten

Kabouters           6  kaatsers
1e prijs  Dine Bosch en Jort Hoekstra       2e prijs Jilke Hoekstra en Isabella van Munsteren
3e prijs  Lotte Bakker en Jildou Tolsma
Welpen                10 kaatsers
1e prijs                  Lene Marij Hiemstra en Fleur Bakker       2e prijs  Lisanne de Boer en Elbrich Jorna
3e prijs Mirthe Hoitema en Lianne Tolsma
Pupillen               6 kaatsers
1e prijs Hielke Hettema en Ylze Meppelink   2e prijs Afke Zijlstra en Feije Tamminga
Schooljeugd       6 kaatsers
1e prijs Redmer van der Meulen   2e prijs Jorick Tamminga
Dames                  6 kaatsters
1e prijs  Gerbich Koster en Renske Lemstra
Heren                   8 kaatsers
1e prijs Frits Hoekstra en Jancko Bosch   2e prijs Jorrit Palma en Lieuwe Bosch

De prijzen werden beschikbaar gesteld door Slagerij Walburg en een legaat van Siebe en Griet Greidanus

Reacties zijn gesloten.