Foto’s 2018

nachtkaatsen2018 7 september Nachtkaatsen
kind ouder 1 september Kind Ouder partij
20180707-pupillen meisjes 7 Juli KNKB pupillen Meisjes
20180707pupillen jongens 7 Juli KNKB pupillen jongens
ledenwedstrijd 23 juni Ledenwedstrijd met BBQ
20180610 10 juni Teatsen
201800602 2 juni ledenwedstrijd
1ekjlas-dames 26 mei Dames 1e klas KNKB
20180512 12 mei Pearkekeatsen en ledenpartij jeugd
20180427 27 april Koningspartij (ledenpartij)
Autobedrijf Strikwerda + De Zevenster
CH7A7933  25 april Federatie Franekeradeel Basisscholen d.e.l. A/B klasse