22-5-2016 KNKB afdeling pupillen meisjes / D.E.L + opstap

22-5-2016-3
Op 22 mei hebben Gerbrich Koster, Yannah Palma en Marrit Wielenga namens k.f. Wêz Wis Tsjom meegedaan aan de afdelingswedstrijd voor pupillen meisjes in Hartwerd.

Tzum lootte de eerste omloop Folsgare (Eline van Dijkhuizen en Judith Cuperus) als tegenstander. De meiden moesten even wennen en hadden in eerste instantie moeite met het sterke perkspel van Folsgare. Na een aantal eersten en een wissel begon het wat beter te lopen en konden ze meer tegenstand bieden. Er waren een aantal kansen om dichterbij te komen maar vaak ging op 6-6 het eerst toch naar Folsgare. Die bleek te sterk en wist de partij met 5-1 6-4 te beslissen.

De afdelingswedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door het zeer sterke partuur van Makkum (Larissa Smink, Ilse Zwaagstra en Lieke van Loon). 2e werd Jirnsum (Senna Keulen, Janna Posthumus en Foke Jil Bakker) en derde werd Bolsward (Femke Folkerts, Noa Elzinga en Rixt Blanke).

De meiden van Tzum konden vervolgens afzonderlijk verder in de D.E.L. + opstap wedstrijd.

Gerbrich en Geertje Bijlsma uit Wouterswoude kwamen niet verder dan de eerste omloop. Deze verloren ze van Anna Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden) en Inez de Jong (Reahûs-Tirns).

Yannah en Moniek Lootsma (Goenga) wisten de eerste omloop zeer knap te winnen van Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) en Sjoukje Gerbrandy (Goenga). In de 2e omloop was het spannend tegen Ymkje van de Beek (Ingelum) en Marsha Broersma (Stiens) maar uiteindelijk verloren ze deze partij.

Marrit en Gerde Lycklama á Nijeholt (It Heidenskip) wisten 3 omlopen te winnen en stonden toen in de finale tegen Anke Wassenaar (Minnertsga) en Hilde Stremler (Exmorra). Dit leek op voorhand een spannende finale te worden maar werd het uiteindelijk niet. Het partuur van Gerde en Marrit liep als een trein.  Gerde zeer sterk, zowel in het perk als aan de opslag en Marrit kaatste degelijk. Ze maakten weinig fouten en het partuur van Anke en Hilde kreeg eigenlijk geen kans om in de wedstrijd te komen. Na een lange kaatsdag gingen Gerde en Marrit met de krans naar huis!

Reacties zijn gesloten.