Mededelingen

Mededelingen

Afdelingskleding/KNKB shirts
De afdelings-/KNKB shirts en de verenigingstrainingspakken kunnen ook het komende seizoen gedragen worden door onze (jeugd)parturen tijdens de federatie wedstrijden en/of de KNKB (afdelings)wedstrijden. De kleding kan worden afgehaald bij Janny Wielenga, Terpzicht 8.


Uitslagen/verslagen op de website
Van elke ledenwedstrijd wordt een verslag gemaakt voor o.a. de website. Natuurlijk willen wij ook graag de uitslagen/verslagen/foto’s plaatsen van leden/parturen die deelnemen aan Federatie en/of KNKB wedstrijden. Graag doen wij een beroep op jullie als leden of op de ouders van de betreffende jeugdleden om uitslagen/verslagen/foto’s zo spoedig mogelijk na de wedstrijd aan te leveren via info@kfwezwis.nl.

 

Wedstrijdlijsten
Bij elke (leden)wedstrijd  is er per categorie een scheidsrechter benoemd.  Graag willen wij de scheidsrechters/jeugdcommissie vragen aan het einde van de dag een volledig bijgehouden en ingevulde wedstrijdlijst in te leveren in de verkoopunit!

Golfkar
Zoals u weet gebruiken wij een golfkarretje voor het materiaal op het kaatsveld. Kinderen vinden het erg leuk om in de golfkar te klimmen, er aan te hangen of er naast te rennen.  Wij willen een dringend beroep doen op u als ouders/verzorgers om uw kinderen te vertellen dat dit NIET is toegestaan.  Het levert te veel gevaarlijke situaties op en een extra risico op schade/vernielingen.

Dus kinderen in en rond de golfkar zijn niet toegestaan. Ook niet als de golfkar stil staat!

Soep bonnetjes
Ook dit seizoen worden weer diverse mensen benaderd om soep te koken voor verkoop in de unit tijdens de wedstrijden.  Indien gewenst kunnen de  aankoopbonnen  voor de soep (en ingrediënten uiteraard)  voor vergoeding worden ingeleverd bij Janny Wielenga – Terpzicht 8. Graag met vermelding van naam en rekeningnummer (+ tenaamstelling van de rekening). De onkosten zullen dan z.s.m. na de wedstrijd worden vergoed.

 

Perkleggen
Ondanks het feit dat alle perkleggers persoonlijk worden gevraagd en hun hulp hebben toegezegd komt het zo nu en dan nog voor dat mensen niet aanwezig zijn. Dit is voor de overige perkleggers bijzonder vervelend! Vele handen maken licht werk, dus hierbij nogmaals de dringende oproep: heb je je hulp toegezegd, zorg dan ook dat je er daadwerkelijk bent!! Verderop in dit Keatsnijs kun je zien wanneer en hoe laat je wordt verwacht! Mocht het toch voorkomen dat er te weinig perkleggers zijn dan zullen we ’s ochtends voor aanvang van de wedstrijd met z’n allen eerst de perken moeten leggen.

 

Klassement ledenpartijen (Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs)                                                                  De Siebe en Ytje Greidanus Wisselprijs is beschikbaar gesteld voor het lid dat de meeste punten heeft behaald in de ledenpartijen. In 2017 tellen de volgende ledenpartijen mee voor het klassement: donderdag 27 april 2017, zaterdag 27 mei 2017,  zaterdag 17 juni 2017 en zaterdag 24 juni 2017.

Barbecue                                                                                                                                                                     Op zaterdag 17 juni 2017 organiseren wij na de ledenpartij onze gezellige verenigingsbarbecue. Zet de datum vast in jullie agenda!

Generatiekaatsen
De regels voor het generatie kaatsen zijn als volgt:

* 1 partuurlid is jonger dan 26 jaar.

* 1 partuurlid is ouder dan 25 jaar, maar jonger dan 46 jaar.

* 1 partuurlid is 46 jaar of ouder.

Voor bovenstaande leeftijd regels geldt dezelfde datum die ook voor de categorieën geldt. Vóór 1 januari van dit jaar moet de aangegeven leeftijd bereikt zijn.

* Tenminste 1 van de partuurleden is lid van de vereniging.

* Elk partuur bestaat uit 3 personen.

* Elk partuur bestaat uit tenminste 1 vrouw.

* Er wordt gekaatst met een luchtbal.

 

Veld opruimen / prijsuitreiking
Na afloop van een kaatswedstrijd graag met z’n allen het veld opruimen! Ook hier geldt: vele handen maken licht werk! Daarom ruimen wij graag met zijn allen het veld op na afloop van de kaatswedstrijd, hierna gaan wij over tot de prijsuitreiking. Deze zal plaats vinden in de kantine. De unit sluit direct na afloop van de finale. De kantine sluit 1 uur na de prijsuitreiking.