27 april 2016 Een koude Koningspartij bij K.f. Wez Wis Tsjom

IMG_3963Op 27 april, Koningsdag, is het kaatsseizoen weer van start gegaan. Alhoewel de weersvoorspellingen in eerste instantie niet gunstig leken, hebben we het mooi getroffen.
Voorzitter Christine Vasen opende deze eerste partij van het jaar, gesponsord door Slagerij Walburg, Huhtamaki en Tolsma Bouw.

Bij de welpen stonden 5 tweetallen op de lijst. Hier konden weer een aantal nieuwe jonge leden welkom worden geheten.
Het niveauverschil is hier soms nog wel wat groot, dit is ook terug te zien in de uitslagen. De meeste standen eindigden op 5-1 of 5-2.
De finale in de winnaarsronde ging tussen Simon Benders en Aafke Bakker tegen Gerbrich Koster en Pieter Zijlstra. Deze werd gewonnen door Gerbrich en Pieter.
De finale in de verliezersronde was tussen Luuk Weijer en Rindert Bakker tegen Jorrit Palma en Marije Westra. Jorrit en Marije wisten deze partij te winnen. Voor hen een eerste prijs in de verliezersronde.

Ook bij de pupillen 5 tweetallen. Ook hier is nog wel wat niveauverschil, maar hier zijn ook spannende partijen gekaatst.
De finale in de winnaarsronde ging tussen Sido Cnossen en Bianca Hiemstra tegen Gerrit Jan Tolsma en Jelmer de Jong. Sido en Bianca gingen net als vorig jaar op Koningsdag er met de krans vandoor. De finale in de verliezersronde ging tussen Marrit Wielenga en Sybrich Westra tegen Teade Wytze Palma en Berber van der Meulen. Een spannende partij die door Marrit en Sybrich is gewonnen.

De schooljeugd is dit jaar de grootste groep, maar liefst 9 partuur op de lijst.
Er werd hier zo nu en dan spannend gekaatst, dit resulteerde in mooie partijen en uitslagen.
De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Jelmer Wielenga en Francien Yntema tegen Robin Benders en Lotte Weijer. Jelmer en Francien waren goed op elkaar ingespeeld en wonnen deze partij, hierdoor kwamen zij in de finale tegen Steven Koster en Wybrich Aardema. Steven en Wybrich waren een tandje te sterk en wonnen vandaag de krans.
De halve finale in de verliezerronde ging tussen Redmer Cnossen en Eelke Westra tegen Jessie Bok en Ingrid Hiemstra. De dames wonnen van de heren en kwamen zo in de finale tegen Janco Tolsma en Anke Greidanus. Hierbij was de winst voor Jessie en Ingrid.

De dames hadden de weersberichten ook goed in de gaten gehouden, er was aanzienlijk minder opgave dan vorig jaar.
Maar de kaatsvreugde was er niet minder om. 7 tweetallen streden om de krans.
De finale in de winnaarsronde ging tussen Siebrich Atsma en Jikke Sieperda tegen Johanna Atsma en Gerbrich Elgersma. Siebrich kon (nog) niet tegen haar grote zus op en zo waren de kransen vandaag voor Johanna en Gerbrich. De finale in de verliezersronde ging tussen Gerhardina Talsma en Thea Vietor tegen Anita Palma en Nynke van der Veen. Gerhardina en Thea wisten deze partij te winnen.

Er hadden zich 15 mannen aangemeld, wat resulteerde in 5 partuur.
De finale in de winnaarsronde werd gewonnen door Frits Hoekstra, Klaas Meinsma en jarige Arie Smedinga. Zij wonnen met 5-3 6-4 van Johan Koster, Jelle Cnossen en Wytze Meinsma.
De finale in de verliezerronde ging tussen Gerrit Hiemstra, Erwin Atsma en Harry Benders tegen Johan Hettema, Lieuwe Bosch en Sietze Greidanus. Gerrit e.c. wonnen deze partij.

Aan het einde van deze Koningsdag konden de prijzen worden uitgereikt. De mooie bekers voor de jeugd waren gesponsord door Huhtamaki.
De lekkere vleespakketten voor de dames en heren waren beschikbaar gesteld door onze eigen slagerij Walburg en de kransen zijn gesponsord door Tolsma Bouw.
Uiteraard werden de sponsoren bedankt voor hun bijdrage aan deze gezellige en sportieve kaatsdag.
Klik hier voor de wedstrijdfoto’s van deze dag

De volledige uitslag is als volgt:

WelpenIMG_4496
Winnaarsronde

 1. Gerbrich Koster                     2.         Simon Benders
  Pieter Zijlstra                                     Aafke Bakker

Verliezersronde

 1. Jorrit Palma
  Marije Westra

 

PupillenIMG_4501
Winnaarsronde

 1. Sido Cnossen              2.  Gerrit Jan Tolsma
  Bianca Hiemstra              Jelmer de Jong

Verliezersronde       

 1. Marrit Wielenga
  Sybrich Westra

 

SchooljeugdIMG_4889
Winnaarsronde

 1. Steven Koster              2.     Jelmer Wielenga
  Wybrich Aardema                Francien Yntema
 2. Robin Benders
  Lotte Weijer 

Verliezersronde

 1. Jessie Bok                  2. Janco Tolsma
  Ingrid Hiemstra               Anke Greidanus

DamesIMG_4903
Winnaarsronde

 1. Johanna Atsma          2.  Siebrich Atsma
  Gerbrich Elgersma         Jikke Sieperda

Verliezersronde

 1. Gerhardina Talsma
  Thea Vietor

Heren IMG_4910
Winnaarsronde

 1. Frits Hoekstra          2.   Johan Koster
  Klaas Meinsma             Jelle Cnossen
  Arie Smedinga              Wytze Meinsma

Verliezersronde

1. Gerrit Hiemstra
Erwin Atsma
Harry Benders

Reacties zijn gesloten.