Voorwoord

voor
Lente 2016 heeft zijn intrede gedaan. De eerste mooie dagen zijn geweest en de kriebels om de velden te betreden nemen toe.

Een terugblik op het afgelopen seizoen deed ons beseffen dat we een goed seizoen hadden. Naast de mooi bezochte ledenpartijen werd er door de jeugd maar ook door de senioren deelgenomen aan veel federatie- en KNKB partijen. In het oog springt natuurlijk een tweetal overwinningen op de KNKB velden. De welpen meisjes wisten daar bij de enige afdelingspartij een derde prijs te veroveren en bij het NK van de pupillen jongens wist Tzum de 2e prijs binnen te halen. Bijzondere prestaties waar wij als vereniging en dorp trots op mogen zijn!

We werden hierdoor ook direct gewezen op de kwetsbaarheid in het bestuur. Er moet teveel door te weinig bestuursleden gedaan worden. We zijn al een jaar op zoek naar aanvulling voor het bestuur. Hierin zijn wij helaas nog niet geslaagd. De huidige bestuursleden die het kaatsen een wam hart toedragen blijven hierdoor langer aan maar hierdoor creëren wij straks een groot probleem als deze leden wel beslissen om afscheid te nemen. Duidelijk is dat het echt van groot belang is om het huidige bestuur uit te breiden zodat er stabiliteit komt in het bestuur en de vereniging levensvatbaar blijft.

In de huidige situatie hebben wij gekeken naar de aanpassingen die wel mogelijk zijn. Eén van de veranderingen is dat wij diverse taken bij specifieke bestuursleden hebben neergelegd waardoor lijnen korter zijn. Daarnaast zijn wij druk bezig geweest met het jeugdbestuur.

We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van Johan Tolsma (hoofdbestuur) en Joukje Atsma (jeugdbestuur). We willen hen nogmaals bedankten voor alles dat ze voor de vereniging hebben gedaan en hopen hen nog regelmatig op het veld tegen te komen.

Het jeugdbestuur is inmiddels weer op orde. Anita Palma hebben wij bereid gevonden om het jeugdbestuur  aan te vullen. Zij zal fungeren als aanspreekpunt voor KNKB zaken.

De trainers zijn ook allemaal weer geregeld. De jeugd wordt wederom door Harry, André en Erwin getraind. Zij worden weer geassisteerd door een aantal hulptrainers.
Thea Viëtor neemt samen met Anke Zijlstra de training van de kabouters voor haar rekening.
De dames worden dit jaar getraind door Lieuwe Bosch en Wytze Meinsma. Voor de jeugdcompetitie hebben we Griet de Vries en Corry Viëtor bereid gevonden om dit te begeleiden. We zijn blij dat de dames en heren dit op zich willen nemen.

Met het invullen van de trainers kunnen wij van start met de trainingen. Gelukkig hebben wij een aantal sponsoren weer bereid gevonden om ons te ondersteunen zodat wij een mooie wedstijdlijst hebben kunnen opstellen.  De vrijwilligers staan ingeroosterd dus niets staat ons meer in de weg om er een prachtig seizoen van te maken.

Ook dit jaar hebben wij,  naast de ledenpartijen, weer federatie- en KNKB partijen in Tzum.
Voor de KNKB worden 2 partijen georganiseerd. De jaarlijkse Prins- en Prinsessenpartij en dit jaar een partij voor de categorie jongens. Traditioneel sluiten wij ook dit jaar weer af met de kind-ouder partij. Door diverse activiteiten staat deze partij wat later op de kalender.

Bij de Federatiepartijen en de KNKB wedstrijden zullen ook dit jaar weer kaatsers van onze vereniging actief zijn. Helaas is het niet mogelijk om voor elke categorie een partuur af te vaardigen terwijl er wel kaatsers zijn in die categorie. Daarom komen dit jaar 2 dorpsgenoten voor Achlum uit. Voor de wedstrijden van de Federatie geldt dat opgave binnen de hele regio mogelijk is en niet alleen bij de eigen Federatie.

Na veel werk verzet te hebben kunnen we zeggen dat wij er klaar voor zijn. Laten wij er met zijn allen een geweldig kaatsseizoen van maken.

Graag tot ziens op de velden!!

Namens bestuur K.F. Wêz -Wis Tsjom
Christine Vasen

Reacties zijn gesloten.