Federatiekaatsen seizoen 2016

Dit competitiejaar zijn er 8 wedstrijden georganiseerd door de Federatie Franekeradeel.

Simon, Jorrit, Luuk, Dytmar, Sybrich, Berber, Marrit, Yannah, Aafke, Bianca, Teade Wytze, Sido, Gerrit Jan, Alise, Nienke, Jildau, Anke, Jessie, Siebrich en Nynke deden hier aan mee.

Woensdag 11 mei was de aftrap in Tzum, de basisschoolpartij (door elkaar loten) A en B klasse. De Steatlânsskoalle was goed vertegenwoordigd en er was direct al Tzummer succes. Gerbrich won met haar maat de A-klasse en werd koningin. Simon won met zijn maat de 1ste prijs in de B-klasse en werd ook koning. Berber had een 2de prijs, Gerrit Jan de 3de. Wat een goed begin van het seizoen !!!

Woensdag 18 mei, 1ste partij federatiecyclus Achlum

Tzum was vertegenwoordigd bij de welpen en pupillen. Een heel sportieve middag in Achlum waarbij goed werd gekaatst. Jorrit en Yannah namen de kransen mee naar huis.

Woensdag 25 mei, 2de partij federatiecyclus Dongjum en Zweins

Jorrit en Simon wonnen bij de welpen jongens de 1ste prijs, bij de pupillen meisjes won Yannah met haar maten de 1ste prijs, Marrit en Bianca hadden de 2de prijs.

Woensdag 8 juni, 3de partij federatiecyclus Peins en Herbayum

Simon en Jorrit wonnen bij de welpen jongens een 1ste prijs. Bij de pupillen jongens won Gerrit Jan de 2de prijs. De schoolmeisjes kaatsten in Herbayum. Jildau was goed op dreef en won de krans, Anke had de 2de prijs.

Zaterdag 11 juni, Federatie Afdelingen, Ried.

Namens Tzum deden er 3 parturen mee; welpen jongens Jorrit, Simon en Luuk. Schoolmeisjes Jessie en Anke, Jildau en Alise. Het was een mooie kaatsdag wat voor Jessie en Anke resulteerde in een 2de prijs.

Woensdag 15 juni, Master B.J. Fokkema Partij in Franeker.

Geen mooi weer op het Sjukelân. Wel werd er prima gekaatst maar helaas geen prijzen dit keer. Marrit, Yannah en Gerbrich kaatsten zich in de voorrondes wel naar de eerste prijs. Hierdoor mochten ze voor koning en koningin kaatsen, een hele belevenis !

Woensdag 22 juni, 4de partij federatiecyclus Achlum

Jorrit won voor de 4de maal de krans bij de welpen jongens, super gedaan Jorrit ! Marrit en Bianca wonnen een mooie 2de prijs bij de pupillen meisjes. Bij de schoolmeisjes won Jildau de 1ste prijs en Nienke de 2de. Siebrich deed mee bij de jongens/meisjes categorie en won de 2de prijs.

Zaterdag 10 september, Franekeradeel Partij in Hitzum.

Tzum had weer mooie parturen afgevaardigd. Jorrit en Dytmar waren samen prima aan het kaatsen en wonnen de 1ste prijs bij de welpen jongens. Yannah, Marrit en Gerbrich wonnen de 1ste prijs bij de pupillen meisjes. Jessie en Anke wonnen de 2de prijs bij de schoolmeisjes.

Deze dag werden ook de prijzen uitgedeeld van de federatiecyclus 2016.

– Welpen jongens 1ste prijs Jorrit en een 2de prijs voor Simon

– Pupillen jongens 3de prijs Gerrit Jan

– Pupillen meisjes 3de prijs Yannah

– Schoolmeisjes 3de prijs Jildau

Iedereen van harte gefeliciteerd !!

Reacties zijn gesloten.