Generatie en Ledenpartij Wez Wis Tsjom op zaterdag 24 juni 2017

Alweer een ledenwestrijd op het Lyntsjepark,, deze keer een Generatiekaatspartij voor de senioren en een gewone partij voor de jeugd. De partij werd mogelijk gemaakt door wijlen erelid Siebe Greidanus. De kransen werden aangeboden door Siebe en Ytje Greidanus.  s’ Ochtends was er nog wat hinder door de regen,  s middags bleef het gelukkig droog.

Zowel bij de welpen, pupillen als schooljeugd stonden 4 partuurtjes van 2 op de lijst. Dit betekende voor iedereen 3 x kaatsen en dan de punten bij elkaar optellen.

Bij de welpen was achteraf de eerste partij eigenlijk al de finale. De uiteindelijke nummers 1 en 2 kaatsten hier 5-5 6-4, in het voordeel van Meindert Jan en Jorick. Zij wisten de andere 2 partijen ook te winnen, dus voor deze 2 heren vandaag de krans. Dytmar en Redmer kaatsten ook goed, voor hen de tweede prijs. De eerste partij tussen  Rindert en Cheyenne tegen Pieter Zijlstra en Dirkje was meteen ook een zeer spannende. Met alles aan de hang waren Rindert en Cheyenne het koelbloedigst, en wisten deze in hun voordeel af te maken.

Bij de pupillen was vandaag 1 partuur die alle partijen wist te winnen. Voor Jorrit en Caprice dan ook een mooie krans. Het was nog even spannend en een kwestie van goed optellen wie er met de 2e prijs vandoor ging. De nummers 2 en 3 hadden evenveel punten bij elkaar gekaatst, het ging nu om de tegeneersten. Gerrit Jan en Berber hadden hier minder van, voor hen de 2e prijs.

De eerste wedstrijden bij de schooljeugd waren een goed begin van een spannende en sportieve kaatsdag. De ene partij eindigde op 5-5  6-4, de andere op 5-5 6-6. Alles was dus nog mogelijk.  Marije en Alise kaatsten hierna degelijk door en wisten 3 partijen te winnen. Het spande er nog even om wie vandaag 2e werd. Dit werden Jildau en Lotte.

Voor alle jeugd was er een bon van fa. Van der Velde uit Wommels en van Puur een lekker ijsje.

De senioren kaatsten vandaag in generaties. Ieder partuur bestond uit  een lid jonger dan 26, een lid van 26 tot 46 en 1 lid boven de 46. Met een luchtbal en tenminste 1 dame in het partuur. 10 Partuur hadden zich hiervoor opgegeven. Het niveauverschil was hier en daar wel wat groot, sommige partijen waren daardoor snel gebeurd. Uiteindelijk bleven de sterksten over. De finale in de verliezersronde ging tussen Marnies Wilco en Bart tegen Siebrich, Reinout en Hauke.  Laatstgenoemden waren erg sterk en wonnen deze partij op hun sloffen.

De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Douwine, Frits en Lieuwe tegen Gyanne, Gerrit en Ype. Douwine e.c. wonnen op de stand 5-3 6-4 en moesten het in de finale opnemen tegen Johanna, Johan en Erik Bakker.  Ook deze partij eindigde op 5-3, nu in het voordeel van Johanna e.c.

De volledige uitslag:

Welpenjeugd

 1. Meindert Jan Zijlstra en Jorick Tamminga
 2. Dytmar de Groot en Redmer van der Meulen

Pupillen

 1. Jorrit Palma en Caprice Tolsma
 2. Gerrit Jan Tolsma en Berber van der Meulen

Schooljeugd

 1. Alise Elgersma en Marije van der Meulen
 2. Jildau Wielenga en Lotte Weijer

Seniorengeneratie

Winnaarsronde:

 1. Johanna Atsma, Johan Hettema en Erik Bakker
 2. Douwine Yntema, Frits Hoekstra en Lieuwe Bosch
 3. Gyanne Hiemstra, Gerrit Hiemstra en Ype HIemstra

Verliezersronde:

 1. Siebrich Atsma, Reinout Dijkstra en Hauke van der Meulen
 2. Marnies Yntema, Wilco Atsma en Bart Yntema

 

Reacties zijn gesloten.