Verslag Koningspartij 27 april 2015

27 april 2015 Koningspartij

Op 27 april, Koningsdag, is het kaatsseizoen weer van start gegaan. Alhoewel de weersvoorspellingen in eerste instantie niet gunstig leken, was het prachtig weer.
Voorzitter Christine Vasen opende deze eerste partij van het jaar, gesponsord door Autobedrijf Strikwerda en Wassenaar Transport.

Bij de welpen stonden 6 partuurtjes op de lijst. Zij kaatsten in 2 poules van ieder 3 tweetallen.
In poule A waren Sido Cnossen en Bianca Hiemstra net wat sterker, zij wonnen beide partijen en stonden hiermee in de finale. In poule B waren het Yannah Palma en Luuk Weyer die 2 partijen wisten te winnen. Zij mochten het opnemen tegen Sido en Bianca. Laatstgenoemden wisten de krans te behalen.
Ook mochten de nummer 2 uit elke poule nog strijden om de 3e plaats. Gerbrich Koster en Jelmer de Jong waren net iets te sterk voor Marrit Wielenga en Jorrit Palma.

De pupillen waren vandaag goed vertegenwoordigd. Een leuke lijst met 7 tweetallen.
De ene partij wat spannender dan de andere.
In de verliezersronde was 1 prijs te bemachtigen. De finale ging hier tussen Jildau Wielenga en Anke Greidanus tegen Alise Elgersma en Eelke Westra. Alise en Eelke wonnen deze partij.
De finale in de winnaarsronde ging tussen Jan Tymen Eisma en Berber van der Meulen tegen Robin Benders en Pieter Tolsma. De partuurtjes waren zeker aan elkaar gewaagd. Jan Tymen en Berber wonnen op de stand 5-3 6-4. Voor hen de krans.

Bij de schooljeugd stonden 3 partuurtjes op de lijst, jammer dat hier niet meer opgave is, maar de sportiviteit bij deze famkes en Jelmer als enige jongen is er niet minder om.
Er waren 2 spannende partijen te bewonderen, waarbij de strijd tot het laatst toe werd gestreden.
Nynke van der Veen en Jessie Bok wisten 2 partijen te winnen en mochten met de krans naar huis.

De dames waren vandaag het best vertegenwoordigd. Maar liefst 24 hadden zich opgegeven. Dit betekende 12 tweetallen. De halve finale in de winnaarsronde ging tussen Anne-Rixt Cnossen en Janny Wielenga tegen Gerhardina Talsma en Thea Vietor. Anne-Rixt en Janny waren net een tandje te sterk en wonnen de partij. In de finale moesten zij het opnemen tegen Anita Palma en Sjoerdtje Hoekstra, zij hadden een staand nummer.
Anita en Sjoerdtje begonnen sterk en lieten zich niet van de wijs brengen.
Anne-Rixt en Janny hadden echter de langste adem en wonnen deze spannende finale op 4-5 en 6-6.

De finale in de verliezersronde ging tussen Truus Overal (ingevallen voor Thea-Rixt) en Gerbrich Elgersma tegen Corina van Wieren en Houkje Aardema. Truus en Gerbrich wonnen de partij.

De heren kaatsten vandaag in 2 poules. Ook hier kaatsten de nummers 1 uit elke poule de finale. Deze ging tussen Johan Hettema, Jelle Cnossen en Wilco Atsma tegen Frits Hoekstra, Wytze Meinsma en Arie Smedinga. Een spannend partij die werd beslist in het voordeel van Frits, Wytze en jarige Arie. Er moest nu nog gestreden voor een derde prijs. Deze was voor Erwin Atsma, Wieger Palma en Bart Yntema.

Aan het einde van deze Koningsdag konden de prijzen worden uitgereikt. De mooie bekers voor de jeugd waren gesponsord door Wassenaar Transport.

De prijzen voor de dames en heren waren beschikbaar gesteld door autobedrijf Strikwerda. Paulus was zelf aanwezig om de prijzen uit te reiken.
Uiteraard werden de sponsoren bedankt voor hun bijdrage aan deze gezellige en sportieve kaatsdag.

De volledige uitslag is als volgt:

Welpen
IMG2146

 1. Sido Cnossen                   2.  Yannah Palma           3.  Gerbich Koster
  Bianca Hiemstra                    Luuk Weyer                    Jelmer de jong

Pupillen
IMG_2153

Winnaarsronde

 1. Jan Tymen Eisma                               2.         Robin Benders
  Berber van der Meulen                                   Pieter Tolsma

Verliezersronde       

 1. Alise Elgersma
  Eelke Westra

Schooljeugd
IMG_2166

 1. Nynke van der Veen
  Jessie Bok

Dames
IMG_2185

Winnaarsronde

 1. Anne-Rixt Cnossen          2.  Anita Palma                3.  Gerhardina Talsma
  Janny Wielenga                    Sjoerdtje Hoekstra           Thea Vietor

Verliezersronde

 1. Truus Overal                  2   Corina van Wieren
  Gerbrich Elgersma              Houkje Aardema

Heren
IMG_2198

 1. Frits Hoekstra               2. Johan Hettema           3.         Erwin Atsma
  Wytze Meinsma               Jelle Cnossen                          Wieger Palma
  Arie Smedinga                  Wilco Atsma                           Bart Yntema

 IMG_2209

Reacties zijn gesloten.