Zondag 21 mei 2017 Afdelingswedstrijd pupillen meisjes Mantgum

Voor de pupillen meisjes stond er vandaag een afdelingswedstrijd op het programma in Mantgum. Gerbrich Koster en Marrit Wielenga werden door coach André Tamminga begeleid vandaag. Jammer genoeg kon Yannah Palma dit keer niet mee maar volgende keer is ze er weer bij!

De meiden hadden er zin in maar waren wel een beetje gespannen. De eerste omloop kaatsten ze tegen Reahús-Turns (Marieke Altenburg, Amarins Gerbrandy en Elbrich de Jager). Tot 4-4 ging de partij redelijk gelijk op. Wisselend haalden beide parturen steeds een voorsprongetje maar werd het weer gelijk. Jammer genoeg hadden de meiden toen een minder eerst waarin de opslag hen even in de steek liet en kwam Reahús-Tirns op 5-4.  Op 6-6 lag er een kaats rond de middellijn. Een goede opslagbal wist Marrit nog wel uit te slaan maar helaas de kaats net niet voorbij, jammer!

Bolsward (Noa Elzinga, Femke Folkerts en Inge Blanke) won in de eerste omloop van het eerste partuur van Dronrijp. Op voorhand de twee favorieten maar Bolsward won met dikke cijfers. Daarna kaatste Bolsward tegen Stiens. Ook een sterk partuur maar helaas niet tegen Bolsward opgewassen. Winsum (Monique Postma, Berber Rob en Rianne Poelstra won in de eerste omloop van Ried en in de 2e omloop van Goenga. Daarna moesten zij het onderspit delven tegen Reahús-Tirns, dat de 2e omloop won van Exmorra. Bolsward had  een staand nummer dus de finale werd Bolsward – Reahús-Tirns. In deze finale jammer genoeg weinig spanning, Bolsward won eenvoudig met 5-1.

Uitslag afdelingswedstrijd pupillen meisjes:

1e prijs: Partuur 9
Noa Elzinga BOLSWARD
Femke Folkerts BOLSWARD
Inge Blanke BOLSWARD

2e prijs: Partuur 8
Marieke Altenburg HIDAARD
Amarins Gerbrandy REAHUS
Elbrich de Jager TIRNS

3e prijs: Partuur 3
Monique Postma WINSUM
Berber Rob WINSUM
Rianne Poelstra WINSUM FR
 

Marrit en Gerbrich mochten vervolgens verder in de opstap d.e.l. Gerbrich lootte Jeanette Kramer uit Dronrijp als maat en Marrit was bij Eline van Dijkhuizen uit Nijland. Gerbrich en Jeannette verloren de 1e omloop nipt. Eline en Marrit wisten 2 omlopen te winnen en verloren daarna in de halve finale van Elske van Straten en Suzanne Allema. Een mooie 3e prijs!

De uitslag d.e.l. pupillen meisjes:

1e prijs: Partuur 1
Elske van Straten FEINSUM
Suzanna Allema NIAWIER

2e prijs: Partuur 2
Dido Iedema SINT ANNAPAROCHIE
Mirthe van der Ploeg RIED

3e prijs: Partuur 3
Eline van Dijkhuizen NIJLAND
Marrit Wielenga TZUM

3e prijs: Partuur 4
Hester Torensma OOSTERNIJKERK
Lisanne Scharringa DRONRYP

klik op de link voor het volledige verslag en de foto’s.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1029665703830961&id=479435325520671

 

Reacties zijn gesloten.